Skip to main content

Mobilní a dočasné jednotky

Společnost SUEZ poskytuje průmyslovým společnostem flexibilní a dočasná řešení pro úpravu vod, která jim umožní lépe zvládat výkyvy ve výrobě. Tato mobilní řešení představují flexibilní alternativu, která umožňuje čelit změnám v objemech technologické vody potřebné pro průmyslové činnosti a v objemech odpadních vod, které tyto činnosti generují.

Služba

Flexibilní řešení pro úpravu vody v průmyslu

Zajištění kontinuity produkce

Společnost SUEZ disponuje širokým spektrem mobilních zařízení, která jsou využívána po celém světě. S jejich pomocí zajišťuje SUEZ kontinuitu produkce průmyslové vody v případě mimořádné události (např. porucha instalovaného zařízení) nebo zpracování odpadních vod v souladu s normami pro jejich vypouštění do okolního prostředí.

 

Kompenzace výkyvů ve výrobě

Mobilní řešení nahrazují nebo doplňují trvalá zařízení pro úpravu vody. Umožňují kompenzovat změny v objemech technologické vody potřebné pro výrobu, nebo odpadní vody k úpravě, a to bez narušení Vaší průmyslové činnosti.

 

Úprava vody bez investic a nákladově efektivním způsobem

Pronájem mobilní jednotky umožňuje produkovat vodu nebo zpracovávat odpadní vody bez nutnosti investovat. Veškeré náklady na vývoj, montáž, trasování a uvedení do provozu jsou sníženy díky vysokému stupni standardizace.

 

K dispozici jsou následující metody úprav:

  • Předběžná úprava: flotace rozpuštěným vzduchem, lamelární usazování, filtrační vložky, ultrafiltrace, pískové filtry.
  • Demineralizace s využitím reverzní osmózy: iontoměničové jednotky s externí nebo in-situ regenerací.
  • Následná úprava: elektrodeionizace, iontová výměna. Kromě pronájmu mobilních jednotek nabízí společnost SUEZ i servisní služby a školení uživatelů, která se zaměřují na zajištění dobré kvality upravené vody.
Výhody

Tato mobilní a dočasná řešení jsou jednoduchá a spolehlivá. Zaručují zpracování požadovaných objemů vody, jakož i vysokou úroveň kvality a bezpečnosti (ISO 9001 a OHSAS).

 

Dobu trvání leasingové smlouvy lze přizpůsobit Vašim potřebám. Realizace služeb je rychlá, naše týmy jsou schopny realizovat mimořádná řešení během 48 hodin.

Kontaktujte nás

Chcete více informací?

Pošlete nám email: info.cz@suez.com
Nejčastěji vyhledávaná slova
Top