Odebereme od vás senážní folie

Senážní fólie jsou využitelný odpad, který podle nového zákona o odpadech nesmí být uložen na skládku, ale předán ke zpracování a recyklaci. Použité senážní fólie v závislosti na míře znečištění od vás odebereme k recyklaci. Kontaktujte prosím našeho regionálního zástupce.