Skryté úniky vody hledá v Brně japonský satelit

Brněnský vodárnám a kanalizacím začala s vyhledáváním skrytých úniků vody z potrubí pomáhat japonská výzkumná družice, která používá stejnou metodu, jako když se hledá voda na Marsu. Jde zatím o pilotní projekt, který pracovníci vodáren na podzim vyhodnotí. 

Jak systém funguje? Nejdříve je potřeba ohraničit si vybranou lokalitu a připravit mapové podklady s trasami vodovodní sítě. Samotné snímkování probíhá při přeletu satelitu nad vybranou oblastí, kdy senzor na satelitu přijímá zpět vyslané signály, které následně vyhodnocuje.  Satelit je tak chytrý, že dokáže na základě různé salinity vody rozpoznat, jestli se jedná o vodu pitnou, odpadní či povrchovou.  Signály pronikají do hloubky až tří metrů.  Chytrý systém následně digitálně zpracuje satelitní snímky vybraných lokalit a vytipuje místa s pravděpodobným únikem vody.

Pracovníci vodáren potom srovnají místa případných úniků s trasou vodovodní sítě a cíleným pátráním v terénu data ověří pomocí přístrojové techniky. K tomu používají přístroje založené na akustické bázi a korelačním měření.  

Celý systém by po ukončení pilotního projektu a vyhodnocení všech kritérií v budoucnu mohl doplnit již fungující propracovaný systém monitorování vodovodní sítě, díky němuž jsou brněnské vodárny celorepublikovým lídrem ve snižování ztrát vody.