Recyklace a využití odpadů

Zachování služeb a provozu technologií SUEZ CZ

Technologie a služby SUEZ CZ v oblasti vodárenství a odpadového hospodářství pokračují v provozu, byť s nezbytnými omezeními, která si vyžaduje aktuální situace. Opatřeními v první řadě chráníme naše zaměstnance a usilujeme o maximální možnou kontinuitu poskytování služeb a provozu technologií zpracování odpadu a vodárenských technologií v České republice. Opatření se týkají především vstupu do areálů, způsobu nakládky a vykládky, omezení vstupu do administrativních budov a je vyhlášen zákaz exkurzí do všech provozů SUEZ CZ.

S našimi zákazníky a obchodními partnery jsme ve spojení prostřednictvím bezkontaktních technologií. K dispozici je vám naše linka 800 102 000 a e-mailová adresa info.cz@suez.com.  

Pravidla pohybu externích osob na pracovištích SUEZ CZ v době epidemie

Pro ochranu zdraví zaměstnanců SUEZ CZ a zdraví všech v jejich okolí PLATÍ NA VŠECH PRACOVIŠTÍCH SUEZ CZ DO ODVOLÁNÍ pro externí návštěvníky tato pravidla:
 
Do všech prostor SUEZ je přísně zakázaný vstup:
- osobám s projevem jakéhokoliv infekčního onemocnění, 
- osobám vracejícím se z rizikových oblastí (dle usnesení vlády, Sbírka zákona č.72/2020),
- osobám, které byly v kontaktu s osobami, kterým byl diagnostikován COVID-19.

Osobní kontakt s dodavateli a zástupci z jiných firem je nutné omezit na minimum za těchto podmínek:
- do prostor SUEZ CZ je povolen vstup pouze v respirátoru nebo roušce, 
- před vstupem do prostor SUEZ CZ bude každý návštěvník vizuálně zkontrolovaný, zda nejeví známky zvýšené teploty,  
- nakládka / vykládka: dodržování min. 2metrové vzdálenosti mezi lidmi, externí řidič / závozník zůstane v kabině svého vozidla. Pokud je to možné (při dodržení BOZP), bude vyloučena asistence SUEZ zaměstnanců při vykládce / nakládce či jiných pracích prováděných třetí stranou, 
- předávání dokumentů nebude probíhat z ruky do ruky, ale na předávacích místech – např. přes okénko nebo položením na určené místo určené vedoucím provozu.

Všechny návštěvy v provozech budou důsledně evidovány pomocí Knihy návštěv (min. jméno, příjmení, telefon).  

Vnitřní prostory administrativních budov a SUEZ provozů budou uzavřeny pro externí návštěvy s výjimkou orgánů státní správy nebo doručovatelů pošty za dodržení výše uvedeného postupu. 

Je vydán zákaz všech exkurzí a návštěv na zařízeních SUEZ CZ.