Voda

BVK pomáhá chránit čejky

Nejvýznamnějším hnízdištěm čejek v městě Brně se stala Černovická terasa, a zde především v roce 2000 postavená retenční nádrž, kterou provozují Brněnské vodárny a kanalizace.  Krásný pták, čejka chocholatá patří mezi ubývající druhy naší přírody.

Může za to přeměna mokřadů a podmáčených luk na zemědělskou půdu, k čemuž docházelo především v druhé polovině minulého století. Díky tomu se již aktuálně řadí čejky mezi polní ptáky. V polích je však ohrožuje intenzivní zemědělství - jarní zemědělské práce ničí snůšky, kosení luk ohrožuje vylíhlá mláďata.


Čejky chocholaté jsou tažní ptáci, kteří se ze zimovišť v jižní a západní Evropě navrací jako jedni z prvních, již v průběhu února. Hnízdí od března do dubna. Hnízdo je velmi nenápadné a nachází se na zemi. Ještě v roce 2001 hnízdilo na celé Černovické terase asi pět párů, v dalších letech se však díky novému „lučnímu“ hnízdišti v retenční nádrži místní hnízdní populace postupně zvyšovala. Oplocení nádrže se pak stalo účinným ochranným opatřením před útoky pozemních predátorů na hnízda. Zásadní je však pravidelné kosení travnaté části nádrže, které vodárny, za účelem ochrany hnízdících čejek, posunuly až do půlky června. Kromě samotné retenční nádrže pak další páry čejek hnízdí na nejbližších okolních polích a jednotlivě i přímo v okolí Černovické pískovny.

V posledních letech hnízdí na Černovické terase 20–25 párů čejek, z toho 15–20 párů připadá každoročně na retenční nádrž. Především na jarním tahu lze na Černovické terase pozorovat větší hejna čejek, která mohou dosahovat až devadesát jedinců. Kromě čejek v prostoru retenční nádrže pravidelně hnízdí i kulíci říční nebo konipasi bílí.