Voda

Loni brněnské vodárny odstraňovaly méně havárií na vodovodní síti

Průběžná péče o vodovodní a kanalizační síť se Brněnským vodárnám a kanalizacím vyplácí. Mimo jiné o tom svědčí velmi dobrými parametry tzv. „ztrát vody v síti“, které v roce 2020 dosáhly hodnoty 9,4 %. Již několik let patří ztráty vody ve vodovodní síti města Brna k nejnižším v rámci celé České republiky, ale i Evropy.
Průměrné ztráty vody v České republice se pohybují kolem 16 %. I tak, v porovnání s ostatními evropskými zeměmi patří Česká republika k lepšímu evropskému průměru. Řada ekonomicky vyspělejších států se potýká s výrazně vyššími ztrátami vody, jako například Belgie, Španělsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Švédsko či Velká Británie.
Na vodovodní síti, kterou provozuje společnost Brněnské vodárny kanalizace, a.s., bylo v loňském roce odstraněno 1 602 havárií, z tohoto počtu bylo 301 havárií na hlavních zásobovacích řadech.
Spektrum havárií tvoří ty s viditelným únikem vody na povrch, další tzv. „skryté“, které vypátrali vodárenští pracovníci úseku diagnostiky, nebo havárie zjištěné při manipulacích na vodovodní síti.
Havárie vodovodů jsou nejčastěji zapříčiněny vlivem dopravní zátěže, stáří, pohybu podloží, teplotních změn, dříve nevhodně použitého materiálu nebo vlivem bludných proudů. Dále následují opravy havárií nefunkčních vodovodních armatur - šoupátek a hydrantů, havárie vodovodních přípojek.

rok

celkem v ks

z toho na hlavních zásobovacích řadech v ks

2020

1 602

301

2019

2 006

377

2018

1 806

483

2017

1 953

532

2016

1 958

419

K poklesu havárií dochází díky vynakládaným prostředkům do oprav a údržby vodovodní infrastruktury, systematické péči o ni, neustálým monitoringem a vyhodnocováním vodovodní sítě, stejně jako úspěšným identifikováním skrytých úniků.
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. provozují celkem 1 421 km vodovodní sítě, z toho 1 097 km v městě Brně.
Informace o haváriích a plánovaných odstávkách najdou Brňané na webových stránkách www.bvk.cz.