Brněnské vodárny a kanalizace jsou celorepublikovým lídrem ve snižování ztrát vody ve vodovodní síti

Na počátku 90. let minulého století měly brněnské vodárny ztráty vody ve vodovodním systému na úrovni 25 %, postupně se systematickou prací a péči zejména o vodovodní síť dostaly v roce 2019 k  výsledku 8 %.  Již několik let patří ztráty vody ve vodovodní síti města Brna k nejnižším v rámci celé České republiky, ale i Evropy. V roce 2018 byly průměrné ztráty vody v České republice 18 %. I tak, v porovnání s ostatními evropskými zeměmi patří Česká republika k lepšímu evropskému průměru. Řada ekonomicky vyspělejších států se potýká s výrazně vyššími ztrátami vody, jako například Belgie, Španělsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Švédsko či Velká Británie. 

Děje se tak jednak díky vynakládaným prostředkům do oprav, údržby a obnovy vodovodní infrastruktury, ale především díky pravidelné kontrole celé vodovodní sítě, systému monitorování průtoků, identifikování skrytých úniků, optimalizaci tlaků, ale i díky práci zaměstnanců vodáren, kteří mají na starost odstraňování poruch a havárií.

Jak taková kontrola vodovodní sítě probíhá? Vodovodní síť pomáhá brněnským vodárnám hlídat moderní technika.  Celkem 1 420 km vodovodní sítě je rozděleno do 82 uzavřených měrných oblastí o velikosti 3 – 20 kilometrů. Vytvořené měřené oblasti jsou samostatně monitorovány a dále vyhodnocovány. Monitorování vodovodní sítě zajišťují měřící místa. Zaznamenané hodnoty jsou  on-line přenášeny na Centrální vodohospodářský dispečink, kde jsou zpracovány a archivovány. Pro zjištění skrytých úniků je využíván každodenní monitoring nočních průtoků, který zajišťuje včasné podchycení skrytých poruch na vodovodních řadech a předchází vzniku závažnějších havárií.  K dohledání a lokalizaci poruch je ve společnosti vyčleněna pátrací skupina, která používá k přesnému zaměření skrytých poruch akustické sběrače šumu a korelátory.

Systém měření na vodovodní síti pak doplňuje projekt SMART vodoměrů, dálkového odečtu spotřeb vody, neboť častým místem, kde dochází k únikům, je potrubí za vodoměry, u zákazníka. V současné době je již přes 60 % dodané vody měřeno pomocí SMART vodoměrů.