Rekonstrukce kanalizace a vodovodu přímo v historickém centru Brna. Co se děje pod povrchem ulice Solniční?

Dva různé postupy rekonstrukce kanalizace a vodovodu museli zvolit na jedné z nejfrekventovanější pěších zón v Brně. V ulicích Česká, Solniční a Opletalova probíhá už od října loňského roku stavba rozsahem sice menší, ovšem specifická tím, že se odehrává přímo v historickém centru města. Investorem stavby je Statutární město Brno. Zaměstnanci Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. zde vykovávají na základě Mandátní smlouvy inženýrskou činnost. Stavba je koordinována s výstavbou Janáčkova kulturního centra.

V říjnu tam byly zahájeny práce nejen na rekonstrukci kanalizace a vodovodu. V ulicích je také měněn plynovod, horkovod a část kabelových tras. Po dokončení všech prací na podzemních sítích ulice čeká nový povrch. V současné době je již položena na ulici Opletalova nová kanalizace, vodovod, nové potrubí mají položené i teplárny, které vystřídaly plynárny. Práce na rekonstrukci inženýrských síti, v této krátké uličce, probíhají tzv. otevřeným výkopem.

Na ulici Solniční se kanalizace z konce 19. století se nachází v hloubce osmi metrů, v blízkosti historických hradeb města Brna. Zde již nebylo možné práce realizovat z povrchu, a tak je kanalizace rekonstruována v klasicky ražené štole. Na ulici jsou viditelné pouze vstupní šachty, všechno ostatní se odehrává pod zemí. Stavba probíhá pod pečlivým dohledem archeologů. Až práce na rekonstrukci kanalizace skončí, dělníci začnou vyměňovat vodovodního potrubí, které se v těchto ulicích nachází již od dvacátých let 20. století.

 

Brno kanalizace 2

Brno kanalizace 3