Udržitelnost, která šetří náklady: V Němčicích nad Hanou se kromě plastů recykluje i voda

V Němčicích nad Hanou se recyklují plasty. To všichni víme. Méně už je ale známo, že součástí linky je také recyklace vody. V provozu cirkuluje každou hodinu zhruba 50 m3 vody, kterou se promývají LDPE fólie, vstupní materiál pro výrobu regranulátu. I přesto, že se obchodníci snaží zajistit fólie co nejčistší, znečištěnému materiálu se nelze vyhnout. Před samotnou recyklací je tedy nutné fólie zbavit nečistot. Děje se tak v několika fázích, kdy se fólie zbavuje mechanických nečistot.

Spotřeba vody je poměrně vysoká, a proto byla pro provoz linky navržena samostatná fyzikálně-chemická čistírna odpadních vod. V první řadě se odstraní mechanické nečistoty. Těžká frakce (písek, hlína, kovy…) sedimentují na dně podzemních nádrží, na povrchu pak plave vrstva jemných plastových částic z drcení. Pro separaci těchto částic je voda z nádrží čerpána na parabolické síto. Předčištěná voda teče do dalších nádrží, kde dál sedimentují jemné nečistoty.
 
Odtud se část vody čerpá do reaktorů k chemickému dočištění, které zajistí vysrážení a vyvločkování zbylých nečistot, které s v podobě „vločky“ usadí na dně reaktoru. V horní části reaktoru zůstane vyčištěná voda. Tímto se koloběh uzavírá a voda se vrací zpátky do výrobního procesu. Jednou za tři týdny je linka odstavena, kompletně vyčištěna a systém je naplněn čistou vodou. 

Nebude trvat dlouho a provoz recyklace plastů v Němčicích bude osazen solárními panely, čímž opět posílí svou soběstačnost a udržitelnost.