Voda

Nová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod v Praze získala titul Stavba roku 2019.

Budova je plně skrytá pod zemí, světově ojedinělá je i betonová ochranná schránka biologické linky. Jedinečnost spočívá především v možnosti hermetického uzavření, které brání úniku látek do okolního prostředí, a to například v případě povodní.
Čištění probíhá na chemické, mechanické, a biologické bázi. Mechanické předčištění slouží především k odstranění hrubých nečistot, primární sedimentaci a separaci tuku a písku. Samotné biologické čištění probíhá pomocí aktivovaného kalu a využívá proces nitrifikace a denitrifikace. Na konci procesu těžší kal klesá ke dnu a čistá voda odtéká gravitačně do odtoku. Součástí je i zahuštění přebytečného kalu.
Nová linka do budoucna převezme čištění až 50 % odpadních vod v Praze. Nejnovější technologie zároveň umožní plnění nových emisních norem stanovených Evropskou unií.  SUEZ Česká republika je hrdým členem sdružení a dodavatel technologie. Gratulujeme a budeme se těšit na další spolupráci!
#chranimezdroje #circulareconomy