Inovace a udržitelný rozvoj

KAISER City Cycler, první kanalizační vozidlo svého druhu v České republice

Nové moderní vozidlo bylo uvedeno do provozu společností Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. (dále OVAK) v Ostravě.

Vozidlo je určeno k vysokotlakému čištění městské kanalizace za využití technologie umožňující opětovné využití čistící vody prostřednictvím kontinuální recyklace. Jedinečnost vozidla spočívá především v jeho velikosti a celkovém kompaktním provedení, které zlepšuje jeho využití v hustém městském provozu a místech se zúženým nebo sníženým profilem průjezdu. CityCycler splňuje emisní limit EURO 6c a je vybaven dálkovou diagnostikou. Byl vyroben u renovovaného výrobce v Lichnštejnsku a jeho hodnota je více než 9 mil. korun. Společnost SUEZ, která je ve společnosti OVAK majoritním vlastníkem, napomáhá aplikovat moderní technologie a jejich prostřednictvím zlepšovat své služby obyvatelům Ostravska.