COP 26 2021: Tváří v tvář klimatické krizi skupina SUEZ znovu potvrdila své závazky přispívat k uhlíkově neutrální ekonomice a ochraně klimatu

Na 26. konferenci smluvních stran OSN o klimatu se od 31. října 2021 do 12. listopadu 2021 v Glasgow ve Spojeném království setkávají zástupcivíce než 200 zemí a řada ekonomických hráčů, aby urychlili boj proti změně klimatu.Skupina SUEZjena COP 26přítomna aznovu potvrzuje své závazky v oblasti ochrany klimatu tím, že se připojí k trajektorii 1,5 °C definované IPCC[1] a zopakuje své konkrétní kroky ve prospěch klima.

Již v roce 2017 byla SUEZ první společností poskytující služby v oblasti životního prostředí, která byla iniciativou ScienceBasedTargetsInitiative(SBTi)[3] uznána jako společnost v souladu s cílem 2°C Pařížské dohody. V roce 2019 Skupina zvýšila svůj cíl snížení emisí skleníkových plynů pro své aktivity na 45 % do roku 2030 (oproti 30 % dříve). Tento nový závazek byl znovu uznánSBTiv září 2021 jako plně v souladu s trajektorií 1,5 °C a cílem dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.

 

Jako člen celosvětové kampaně „RaceToZero“ zahájené počátkem roku 2020UNFCCC[4] se SUEZ také zavázala navrhovat nové modely růstu, které spotřebují méně zdrojů a vypouštějí méně CO2. Díky tomu se Skupina v roce 2021 vyhnula 10 milionům tun emisí skleníkových plynů pro své zákazníky díky výrobě obnovitelné energie z odpadů a odpadních vod a komercializaci druhotných surovin pocházejících z recyklačních činností.

 

Kromě závazkůSkupiny snížit emise skleníkových plynů a jeden rok před evropskými regulačními požadavky společnost SUEZ v únoru 2021 oznámila, že téměř 75 % jejích příjmů v roce 2020 bylo kvalifikováno jako udržitelná činnost podle evropské zelené taxonomie.

 

A konečně, v roce 2021 SUEZ opět upevnil svůj vynikající výkon s ohledem na očekávánímimofinančníchratingových agentur a svou přítomnost v hlavních mezinárodních žebříčcích ESG. Od března 2021 je Skupina také zahrnuta do nového indexuEuronextCAC 40 ESG, který tvoří 40 společností kotovaných na pařížské burze cenných papírů, které vykazují nejlepší postupy z hlediska environmentálních, společenských a správních norem. Vytvoření indexu, který splňuje požadavky hlavních zákazníků z řad institucí a správců aktiv, kteří se zavázali plnit standardy ESG, uznává mistrovství SUEZ v integraci globálních problémů udržitelného rozvoje.

 

Bertrand Camus, SUEZ: U příležitosti COP 26 a při eskalaci klimatických změn SUEZ pevně opakuje své závazky ve prospěch klimatu. Nasazujeme ambiciózní strategii udržitelného rozvoje, která integruje klimatický faktor do všech našich operací, a poskytujeme provozní řešení, abychom reagovali na výzvu přechodu na životní prostředí. S cíli snížení CO2 potvrzenýmiSBTia téměř 75 % našich výnosů zapsaných do evropské taxonomie udržitelných aktivit je SUEZ vedoucí společností z hlediska udržitelného rozvoje a transparentnosti své klimatické strategie. Ambice našich týmů s plánem SUEZ 2030 posilují tuto pozici tím, že se zaměřují na 100% udržitelná řešení na podporu našich klientů a ochranu planety.