Tisková zpráva: Představenstvo společnosti důkladně zhodnotilo kroky, které skupina zavedla s ohledem na šíření epidemie Covid-19.

Skupina SUEZ a všichni naši zaměstnanci jsou plně odhodláni zajistit kontinuitu poskytování služeb ve všech zemích, ve kterých působíme. Skupina SUEZ může a bude hrát klíčovou roli v zajišťování ochrany veřejného zdraví, ať již jde o dodávky pitné vody, odvádění odpadních vod nebo nakládání s odpady pro obce a jednotlivce nebo o vysoce kvalitní úpravu a dodávky vody a nakládání s odpady pro základní průmyslová odvětví. S ohledem na zajištění bezpečnosti svých zaměstnanců skupina SUEZ zavedla nezbytné plány zajištění kontinuity provozu, sestavené v součinnosti s vládami, veřejným sektorem a klienty z oblasti soukromého sektoru, kteří rychle přijali podpůrná opatření, která nám pomohou tyto základní služby poskytovat.  

Pokud jde o dopady na naši obchodní činnost: 
V Číně jsme již 26. února zaznamenali dopady na naše spalovny nebezpečných odpadů a na objemy vody v Macau. Vzhledem k postupnému opětovnému spouštění činností, ke kterému dochází, potvrzujeme, že dopady zjištěné ke dni 26. února zůstávají stále v platnosti: 30 až 40 mil. EUR u EBIT 2020, a to zejména v prvním čtvrtletí, s postupným návratem k normálu očekávaném ve druhém čtvrtletí. 
V Evropě a v Americe, kde vláda přijala příslušné kroky teprve nedávno, začínáme pozorovat první dopady, a to například na objemy a ceny komodit. Tato situace není jednolitá a jsou zde zeměpisné oblasti, průmyslová odvětví a klienti, kde dané činnosti probíhají normálně.  
I když je na vyčíslování dopadů na naše dřívější pokyny pro rok 2020, které jsou dnes pozastaveny, a na nové pokyny, příliš brzy, je nám jasné, že stejně jako všechna průmyslová odvětví budeme i my pravděpodobně v roce 2020 významně zasaženi důsledky karanténních opatření. Situaci pečlivě sledujeme a jakmile se situace vyjasní, budeme trhy včas informovat. 
 
Tomuto výhledu jsme se již začali přizpůsobovat.
Jsme si vědomi toho, že plán transformace Skupiny – Shaping SUEZ 2030 - přináší od letošního roku výrazné zvýšení výkonnosti, ziskovosti a větší selektivitu investic a že je tento plán v rámci celé skupiny dobře zaveden. V současném kontextu jsme již v roce 2020 podnikli další opatření k zajištění optimalizaci našich činností a ke zmírnění potenciálních dopadů na výnosy a ziskovost, stejně jako opatření k dalšímu posilování likvidity skupiny, a to vše při zajištění udržení těch nejlepších služeb a bezpečnosti pro naše zaměstnance a klienty: 
▪ Přijměte silná krátkodobá opatření, jejichž cílem je výrazně snížit naše výdaje a náklady nad rámec toho, co jsme původně plánovali.
▪ V letošním roce omezte celkové investice ve srovnání s úrovněmi roku 2019 přibližně o 15%, přičemž je třeba mít na paměti, že v některých částech naší obchodní činnosti jsou pro zajištění úrovně služeb nezbytné investiční náklady. 

V tomto kontextu: 
V souladu s předchozími oznámeními a ohledem na robustnost a likviditu rozvahy skupina SUEZ navrhne výplatu dividend za rok 2019 ve výši 0,65 EUR za akcii se splatností v květnu dle plánu. 
Potvrzujeme také, že se naše valná hromada uskuteční také dle plánu, a to  v úterý 12. května 2020 ve 14:30 CET. Vzhledem k epidemii Covid-19 a v souladu se zákonnými předpisy se tato valná hromada uskuteční bez fyzické přítomnosti akcionářů a bude vysílána naživo na webových stránkách SUEZ.  

Kontakt pro média: