Inovace a udržitelný rozvoj

Dárci krve předali finanční dar a hračky ve zlínské nemocnici

Deset oceněných dárců se sjelo do Zlína, kde navštívili transfúzní a dětské oddělení nemocnice.

V naší společnosti pravidelně bezplatně daruje krev několik desítek zaměstnanců. Velmi si vážíme této specifické dobrovolnické aktivity a rozhodli jsme se ji podpořit prostřednictvím FONDU SUEZ PRO ŽIVOT. Za rok 2018 byli vyhlášeni a oceněni nejlepší dárci krve a krevních derivátů. 28. 11. se setkali ve Zlíně s generálním ředitelem a zástupci divize Jihovýchod. Společně předali dar Krajské nemocnici T. Bati, která je naším významným zákazníkem. Odpoledne navštívili expozici Tomáše Bati.

Deset oceněných dárců se sjelo do Zlína, kde navštívili transfúzní a dětské oddělení nemocnice. Společně předali dar ve výši 25 000 Kč na rozvoj transfúzní stanice a na dětském oddělení předali dětem „Mikuláše“: hračky v hodnotě 10 000 Kč. Poté se dárci SUEZ Využití zdrojů vydali na exkurzi do Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, kde si prohlédli inspirativní expozici "Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost".

FOND SUEZ PRO ŽIVOT vznikl jako projekt společenské odpovědnosti (CSR) společnosti SUEZ Využití zdrojů, aby se věnoval podpoře dobrovolnictví zaměstnanců. SUEZ Využití zdrojů a.s. systematicky podporuje u našich zaměstnanců dárcovství krve a v posledních letech se zaměřujeme na podporu sociálně slabých a handicapovaných.

 

Našim dárcům a dalším dobrovolníkům děkujeme!