Inovace a udržitelný rozvoj

Je tady Den Země: naslouchejte jí!

Dne 22. dubna oslavujeme Den Země. Letos se v kampani zaměříme na ochranu druhů. Jak dlouho nám vydrží rozmanitost života kolem nás?

K příležitosti oslav Dne Země navázal SUEZ spolupráci s experty na přírodní akustiku s cílem zachytit a sdílet zvuky z rozličných ekosystémů na celém světě. Zaposlouchejme se do hudby přírody a vychutnejme si bohatství a rozmanitost, která bude ohrožena, pokud všichni nepřistoupíme na ochranná opatření.

Dle nejnovějších výsledků výzkumů Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) je 26 840 druhů zvířat a rostlin celosvětově ohroženo vyhynutím. Problém se dotýká 25% savců, 14% ptactva a 40% obojživelníků, stejně jako 31% žraloků a rejnoků, 33% korálových útesů a 34% jehličnanů. Planeta by tak čelila riziku tzv. šestého masivního vyhynutí.

V pozadí boje za ochranu živého světa je to právě člověk, který je v ohrožení. Lidský druh a příroda jsou od sebe neoddělitelné a vzájemně propojené. Přežití planety tedy závisí na rovnováze mezi nimi. Tato základní rovnováha je ale v ohrožení kvůli globálnímu oteplování, vyčerpání zdrojů a různých forem znečištění způsobeného lidskou činností. Jsou to hrozby představující vážné nebezpečí pro celý život na Zemi i navzdory vynalézavosti a přizpůsobivosti druhů.

Ochrana všeho živého je výzvou, kterou musíme uchopit společně dříve, než bude pozdě. A právě proto vzniká mnoho řešení inspirovaných přírodou. Objevte naše řešení v novém vydání magazínu open_resource, který nese podtitul "budoucnost inspirovaná přírodou".