SUEZ a federace evropských odborů podepsaly dohodu o posílení profesní rovnosti

Generální ředitel SUEZ Bertrand Camus, Evropské sdružení Skupiny SUEZ a federace evropských odborů podepsaly dohodu o posílení propagace profesní rovnosti. Proto SUEZ upraví všechny své podniky, aby byly přístupné pro muže i ženy. Tato dohoda také stanovuje opatření k potlačení stereotypů a nulové toleranci sexuálního obtěžování. To bude platit pro všechny podniky Evropské unie. Mimo Evropu Skupina SUEZ podpoří subjekty, aby dobrovolně uplatňovaly principy této dohody.

SUEZ a jeho evropští partnery pro zastoupení odborů EPSU a IndustriAll Europe, kteří zastupují zaměstnance SUEZ, znovu potvrzují svůj závazek podporovat profesní rovnost mezi všemi zaměstnanci. Profesní rovnost přispívá k hospodářské a sociální výkonnosti skupiny, soudržnosti a měnícím se postojům občanské společnosti. To je důvod, proč se Skupina rozhodla pozvat všechny své obchodní jednotky z celého světa, aby se zabývaly ustanovením dohody o politice v oblasti lidských zdrojů ve svých obchodních jednotkách.

NAŠE ZÁVAZKY
- Posílení politiky rovnosti šancí s cílem zajistit, aby všechny činnosti SUEZ byly přístupné bez ohledu na pohlaví: pracovní podmínky, zejména osobní ochranné prostředky, musí být přizpůsobeny tak, aby podporovaly rozmanitost na všech pracovních pozicích.
- Nulová tolerance sexuálního obtěžování: řešení sexuálního obtěžování a sexismu zaváděním cílené politiky, jako je systém ochrany obětí, zvyšování povědomí a školení pro manažery, linka důvěry a kroky proti každodennímu sexismu.
- Podpora rodičovství bez rozlišování mezi muži a ženami: minimalizace předsudků související s využíváním otcovské/rodičovské dovolené, podpora flexibilní pracovní doby a práci na dálku pro lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

ZÁVAZKY V ČÍSLECH
SUEZ počítá s tím, že všichni jeho zaměstnanci dosáhují různé cíle, a proto navrhuje pokračovat v úsilí o navyšování množství žen ve firmě na celkem 25%, do roku 2023 33% žen v managementu zaměstnaných na dobu neurčitou, mapování rozdělení pracovní síly mezi operační a funkční profese a prosazování stejného platu.
„Vítáme obnovení této dohody, protože jde správným směrem. Definuje jasné hodnoty, stanovuje ambiciózní cíle a konkrétní opatření k jejich dosažení. Bez ohledu na typ práce ve firmě, ať už se jedná o řízení nákladního automobilu, práci v administrativě nebo v managementu, musí být zajištěna genderová rovnost. Právě začíná nová etapa a my budeme z blízka sledovat její implementaci, abychom zajistili, že všichni pracovníci budou mít z této dohody prospěch,“ řekl Jan Willem Goudriaan, generální tajemník EPSU.

„Jsem rád, že jsem tuto Evropskou dohodu podepsal. Rovnost mezi ženami a muži ve všech sférách v SUEZ je něco, co mi je osobně blízké. Tato nová dohoda ukazuje významný pokrok v rámci širší dynamiky genderové rovnosti, a to nejen v rostoucím zastoupení zaměstnaných žen. SUEZ ve Francii nedávno dosáhl celkového skóre 84 ze 100 v indexu profesní rovnosti, čímž se Skupina řadí mezi nejlepší společnosti v tomto odvětví. Také chceme této dohodě přidat mimoevropský rozměr její propagací ve všech obchodních jednotkách Group,“ Bertrand Camus, generální ředitel SUEZ.