Silné výsledky za rok 2020 a zlepšený výhled do roku 2021 podtrhují tvorbu hodnot v rámci strategického plánu SUEZ 2030

Solidní výsledky: cíle pro druhou polovinu roku byly překročeny

 • Výnosy se ve druhé polovině roku blíží úrovni roku 2019 (-0,9% organická odchylka) a v roce 2020 dosáhly 17,2 miliardy EUR
 • EBIT za druhé pololetí na úrovni 704 mil. EUR a 780 mil. EUR v roce 2020, a to díky zlepšení výkonnosti
 • Čistá zadluženost ve výši 9 749 mil. EUR1 na konci prosince 2020, což je oproti konci roku 2019 pokles o 403 mil. EUR, a to díky strukturálnímu zlepšení tvorby hotovosti


Opatření přijatá v rámci projektu SUEZ 2030 se vyplácejí

 • Obchodní dynamika SUEZ se zrychlila, a to jak ve Francii, tak i na mezinárodní úrovni
 • První vlna reinvestic a odprodejů aktiv s atraktivními násobky
 • Hrubé úspory z výkonnosti dosažené v roce 2020 ve výši  326 mil. EUR

 

Navržené  zvýšení výše dividendy na 0,65 EUR na akcii2

 • Potvrzený záměr výjimečné distribuce ve výši 1 miliardy EUR tak, jak bylo oznámeno v září 2020


Cíle a zlepšený výhled na rok 20213:

 • Výnosy přesahující 16 miliard EUR s návratem k organickému růstu
 • EBIT mezi 1,4 mld. EUR - 1,6 mld. EUR
 • EPS4 mezi 0,80 EUR - 0,85 EUR
 • Volný cash flow4 nad 500 mil. EUR

 

Zveřejněno souběžné s  tiskovou zprávou, ve které se uvádí, že představenstvo společnosti SUEZ na svém zasedání konaném 24. února 2021 jednomyslně rozhodlo, že podmínky pro podporu projektu Veolia nebyly splněny.

1 Včetně 138 mil. EUR dluhu ve vztahu k činnostem určeným k prodejům v roce 2020, které mají být dokončeny v 1. pololetí roku 2021.
2 Podléhá schválení řádnou valnou hromadou akcionářů.
3 Za předpokladu, že opět nedojde k plošným regionálním uzávěrám a za předpokladu konstantních měnových kurzů a cen komodit.
4 Očistěný o mimořádné položky