Recyklace a využití odpadů

Inspektoři si prohlédli technologie SUEZ v Rapotíně a Němčicích nad Hanou

Společnost SUEZ Využití zdrojů představila české a slovenské inspekci životního prostředí (ČIŽP a SIŽP) dva své významné provozy, Rapotín a Němčice nad Hanou.

Během pracovního setkání České inspekce životního prostředí a Slovenské inspekce životního prostředí si vyměňovali zkušenosti zástupci obou orgánů z celé ČR a SR, konkrétně ti, kteří se zabývají odpadovým hospodářstvím. Celkem dvaadvacet inspektorů si u příležitosti tohoto setkání prohlédlo několik technologií provozovaných společností SUEZ Využití zdrojů. 12. září navštívili provoz Rapotín v Moravskoslezském kraji a 13. září areál v Němčicích nad Hanou.

V Němčicích nad Hanou provozuje SUEZ Využití zdrojů především recyklační linku, kde je možné zpracovat až 5 000 tun plastových odpadů ročně. Plastové odpady, především fólie, zde procházejí systémem drcení a praní do extruderu. Významnou součástí linky je také kontinuální filtr, který odstraní nežádoucí příměsi. Na konci celého procesu je regranulát, který dosahuje vynikajících kvalitativních parametrů. SUEZ Využití zdrojů dodává regranulát dalším zpracovatelům, kteří z něj vyrábí nové výrobky, aniž by musely využívat přírodní suroviny, především ropu.

Inspektory v Němčicích zaujala hlavně tato nová moderní technologie, která je významným přínosem k oběhovému hospodářství a surovinové bezpečnosti a soběstačnosti v České republice. Kromě toho zástupci české i slovenské inspekce projevili spokojenost s připraveností provozoven a celkovou organizací návštěv.