Recyklace a využití odpadů

Kyjov je díky SUEZ CZ bez nebezpečných chemikálií

Od pondělí 21. června do pátku 26. června probíhala koordinovaná akce policie, hasičů a SUEZ CZ na třídě Komenského v Kyjově.  Bylo třeba odstranit chemikálie, kterými byly, jak se ukázalo, doslova napěchovány dva sousedící rodinné domy, kde jejich majitel provozoval varnu pervitinu a sklad chemických látek.
Do prací bylo zapojeno 10 našich zaměstnanců. Město Kyjov se rozhodlo přistoupit k této sanaci po několika měsících vyjednávání s dalšími aktéry, aby předešlo potenciálnímu úniku chemických látek nebo jejich vzájemné reakce. Ohroženi by v takovém případě byli jak obyvatelé přilehlých domů, tak i širšího okolí, jak ukázal průzkum na místě. Práce komplikovalo několik faktorů.

Naplánovaný harmonogram, podle kterého měla být ukončena celá sanace do pátku, ohrozil už v prvních hodinách stav objektu. Zasahující odborníci si museli s pomocí hasičů cestu k chemikáliím doslova proklestit zelení a přístup komplikovalo také množství kovového šrotu, starého nábytku a dalšího harampádí, které musely zasahující jednotky nejprve vyklidit. Nepříjemné bylo také úmorné vedro. V dalších fázích zdržely naše pracovníky nové nálezy například tlakových lahví. Kvůli nim museli práci přerušit. Znovu pak po nálezu výbušnin, které museli po evaukaci přilehlých domů zlikvidovat přivolaní pyrotechnici.
Do několikadenní akce byly zapojeny desítky lidí: Kromě pracovníků SUEZ CZ hasiči, policisté, pyrotechnici. Všichni postupovali koordinovaně a ve vzájemné součinnosti a díky tomu se i přes komplikace podařilo sanaci dokončit dokonce o několik hodin dříve, než byl původní plán. V pátek 26. června v poledne tak mohly být objekty předány městu jako zadavateli zakázky.

„Obecně spočívalo nebezpečí především ve vzájemné reakci skladovaných chemikálií. Většina chemikálií není běžně dostupná a byly skladovány ve velkých objemech a naprosto nevyhovujících prostorech a podmínkách. Postupovali jsme podle osvědčené metody a zkušeností třídění chemikálií na základě jejich vlastností, abychom předešli jejich vzájemné reakci. Hlavní problém byl, že u části chemikálií chybělo jakékoliv označení,“ komentuje postup specialista SUEZ CZ, a dodává: „Chemikálie jsme uložili do speciálních obalů, boxů nebo sudí a postupně odvezli k termickému odstranění do spalovny průmyslových odpadů v Ostravě. Chemikálie jsou do procesu spalování dávkovány postupně a už v průběhu přebírání byl kladen důraz na to, aby bylo jejich složení v obalech, a tedy i chemické zatížení, pokud možno konstantní. Díky tomu budou všechny odpady zlikvidovány bezpečně a se splněním veškerých zákonných požadavků pro provoz technologie spalovny.“

Naši specialisté odvezli z objektů nakonec více odpadu, než se předpokládalo, a to přibližně 12 tun. Celkové náklady byly stanoveny před zahájením prací na dva miliony korun na základě dříve vypracovaných odborných posudků. Náklady mohou vzhledem ke komplikacím na místě narůst až o stovky tisíc. Sto osmdesáti tisíci korunami přispěje kraj na likvidaci tlakových nádob. Peníze, které Kyjov uhradí, bude vymáhat po majiteli obou domů.
Náš tým si za skvělou práci vysloužil pochvalu: