Recyklace a využití odpadů

#LeadTheChange

Máme skvělou příležitost pracovat na obnově životního prostředí. Covidová krize může být hnacím motorem pro zlepšení vztahu k přírodě. SUEZ proto vytvořil globální kampaň "LeadTheChange". Zapojte se také!

Přesto, že byly problémy životního prostředí po covidové krizi odsunuty do pozadí, mohli jsme sledovat pozitivní dopady, které měla karanténa na životní prostředí: návrat biologické rozmanitosti, snížení znečištění, atd.

Prioritou blízké budoucnosti je oživení ekonomiky, ale v SUEZ věříme, že to bude možné, i když vsadíme na zelenou kartu. Pokud má zmrazení hospodářské a sociální činnosti pozitivní dopad na přírodu, musí nás hospodářské oživení vést k tomu, abychom nadále jednali ve prospěch životního prostředí.

Proto vás zveme, abyste se připojili k projektu #LeadTheChange a podělili se o své pozitivní nápady a předsevzetí ve vztahu k životnímu prostředí a inspirovali ostatní.