Inovace a udržitelný rozvoj

VCES a SUEZ Využití zdrojů uzavřely memorandum o vzájemné spolupráci pro udržitelný rozvoj

Společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. a VCES a.s. uzavřely v průběhu ledna memorandum o vzájemné spolupráci, která bude probíhat ve dvou oblastech.

VCES bude využívat služeb a zkušeností společnosti SUEZ při nakládání s odpady vznikajících v areálech a na projektech VCES s cílem dosáhnout co nejvyšší míry materiálového využití odpadů v souladu s principy oběhového hospodářství.

SUEZ pak ve vybraných případech využije výrobních kapacit a know-how VCES při výstavbě svých nových areálů a při rekonstrukcích stávajících provozů tak, aby byly v maximální míře uplatněny principy udržitelné výstavby.

Prvním místem, kde VCES využije služeb nového partnera SUEZ, bude projekt OP papírna Olšany.

Uzavřené memorandum o vzájemné spolupráci navazuje na dohodu, kterou v polovině roku 2017 podepsali zástupci Bouygues Construction a SUEZ s cílem navrhnout a vyvinout nová řešení pro optimalizované řízení zdrojů, udržitelnou výstavbu a cirkulární ekonomiku.