Recyklace a využití odpadů

Prezentace z konference ČAObH na MSV 2019 ke stažení

Hlavním tématem byla Cirkulární ekonomika v České republice a životní cyklus recyklovatelných materiálů.

Po celý týden byli návštěvníkům veletrhu k dispozici zástupci členů ČAObH v pavilonu Z v informačním stánku, který prezentoval přínosy členských organizací k oběhovému hospodářství. Zaujala především expozice třídění společnosti EKO-KOM, z vystavených produktů recyklace bodovalo pivo vyrobené z recyklované odpadní vody (Veolia), regranulát z recyklace plastů (SUEZ) či zajímavý produkt z dílny Univerzity Jana Evangelista Purkyně (UJEP) - stelivo vyrobené z hojně vyskytovaných rostlinných druhů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo ve spolupráci s agenturou Czech Trade zajímavou expozici a místo setkávání se společným jmenovatelem – jak jinak – oběhového hospodářství. Do Archy cirkulární ekonomiky ČR zapisovali účastníci veletrhu, kteří již přispívají svou činností k oběhovému hospodářství, své vzkazy, závazky, úspěchy. Na interaktivní mapě ČR pak mohli návštěvníci označovat sídlo své firmy, obce nebo školy, pokud se oběhovým hospodářstvím již zabývají, nebo se na zavedení jejich principů připravují. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček označil oběhové hospodářství za důležitou součást Hospodářské strategie ČR.

Prezentace z celé konference jsou dostupné na stránkách ČAObH.