Recyklace a využití odpadů

Produkty recyklačního průmyslu je třeba lépe dostat do oběhu

Uvedl to vicepremiér a ministr průmysl a obchodu Karel Havlíček, který spolu s dalšími zástupci ministerstva průmyslu a obchodu navštívil v sobotu 29. května recyklační závod SUEZ CZ v Němčicích nad Hanou a potkal se zde také se zástupci České asociace oběhového hospodářství (ČAObH).

Už pátým rokem SUEZ vyrábí v Němčicích kvalitní regranulát z LDPE odpadních fólií v množství 4 500 tun ročně. Původně pouze průmyslový odpad je doplňován ve spolupráci se společností EKO-KOM o stále vyšší podíl komunálního plastového odpadu. To klade nároky na obsluhu i technologii, a i přesto tady dosahuje tým technologie pod vedením Jana Šimánka vysoké kvality regranulátu. Obchodní tým se pak stará o odbyt u výrobců plastových fólií. Ti se nacházejí z větší části v zahraničí, místní výrobci neprojevují o recyklovanou surovinu, byť ve vysoké kvalitě, zatím takový zájem.  "Převážná většina našeho regranulátu, asi 80 procent, jde do zahraničí. Třeba právě do států, které už mají vytvořené podmínky pro podporu odbytu z recyklace. A to je de facto to, co nám nejvíce chybí, to znamená podpořit a rozvinout trh s produkty z recyklace a podpořit odbyt," řekl technický ředitel SUEZ CZ Petr Špičák.

Karel Havlíček strávil v provozu a při diskusích se zástupci ČAObH, které je SUEZ CZ zakládajícím členem, téměř dvě hodiny. Zajímal se o technické a provozně ekonomické souvislosti recyklace. Na dotaz, co přesně potřebuje recyklační průmysl pro svůj rozvoj, se mu dostalo jednoznačné odpovědi: především stabilní a motivující podporu odbytu recyklovaných surovin. Ještě týž den vicepremiér uvedl pro média, že do podpory recyklace půjdou z Národního plánu obnovy 3,5 miliardy Kč, a dále řekl, že je také zapotřebí výrobky vzniklé díky recyklace lépe dostat do oběhu. "Tady máme co dohánět. Je to o změně legislativy. Musíme více tlačit na to, aby průmysl využíval produkty, které jsou recyklované v určitých procentech," řekl ministr pro přítomné novináře. Výraznou roli podle něj v tomto směru hraje také marketing  motivační nástroje, především daňové.

 Na závěr předtočil v kulisách recyklační technologie vicepremiér zdravici pro účastníky webinářů GREEN DEAL – hrozba, nebo příležitost. Zdravici uslyší spolu s dalšími příspěvky zástupců MPO (náměstkyně Silvana Jirotková), MŽP (ministr Richard Brabec), Svazu průmyslu a dopravy (viceprezident Radek Špicar) a představitelů průmyslu (Jaroslav Rokos za Sokolovskou uhelnou, Zdeněk Horsák za SUEZ CZ a další) účastníci zahajovacího webináře 15. 6. 2021. Registrace je ještě otevřená.

Webináře se konají pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí.