Recyklace a využití odpadů

Loni vzniklo odpadu jako nikdy dřív, kvůli pandemii

Se zvýšenou produkcí odpadu z nemocnic bojují nejen zdravotnická zařízení a nemocnice, ale také odpadové společnosti. „Museli jsme zavést speciální směny a začít odmítat vybrané druhy průmyslových odpadů, abychom vyšli nemocnicím vstříc,“ popsal technický ředitel společnosti SUEZ Petr Špičák.

Během pandemie koronaviru znatelně přibylo infekčního odpadu. Jak velký je tento nárůst?

Přibylo ho ve dvou rovinách. Ta první byla hmotnostní, kdy je ho odborným odhadem a na základě statistiky asi o 20 procent víc. Co je velmi nepříjemné a problematické, je nárůst jeho objemu, ten je asi padesátiprocentní. Více se používají jednorázové obleky a další ochranné pomůcky. 

Na webu píšete, že Česko má nedostatečné kapacity na spalování nebezpečného odpadu. Kolik je zde vůbec spaloven?

Spaloven je tu přibližně 20, ale právě kvůli nárůstu produkce infenčního odpadu má Česku problém s jeho odstraňováním. My jsme například museli zavést speciální směny a začali jsme odmítat vybrané druhy průmyslových odpadů, abychom vyšli nemocnicím vstříc a odebrali vše, co vyprodukují. Nějakým způsobem to zvládáme. Nicméně jsme na hraně kapacity.

Dá se s tím něco v dohledné době udělat?

Věříme, že jakmile se lidé naočkují, vrátí se vše do normálu. Česko potřebuje odpovídající infrastrukturu na takovéto události. Musí vzniknout nová zařízení. Není to jen produkce infekčních odpadů, ale Česko má v roce 2020 za sebou rekordní produkci veškerých druhů odpadů - ať už komunálních nebo průmyslových.

Je to dané pandemií, nebo přirozeným nárůstem?

U komunálních to bylo způsobeno změnou chování, lidé byli doma a produkovali těchto odpadů více. Prožili jsme Vánoce a ty změnily strukturu odpadu velmi výrazně. Nikdy nebyly zazásobovány v takovém množství zásilkovými firmami. A zasílané předměty jsou výrazně víc zabalené, i když některé e-shopy hledají ekologičtější řešení. Produkce odpadu o Vánocích tak byla rekordní za posledních 30 let. Takže u komunálních a infekčních odpadů to byla změna chování během pandemie, u ostatních odpadů pak zvyšující se produkce.

Čekáte, že množství infekčního odpadů ještě vzroste, až se začne více očkovat?

Bohužel, jak to pozorujeme za posledního tři čtvrtě roku, množství infekčního odpadu kopíruje vlny infekce. Pokud jsou rekordní čísla, lze očekávat, že v horizontu týdnů ho ještě přibude. Pokud jsme dosud hovořili o nárůstu o 50 procent, můžeme nyní očekávat ještě výraznější nárůst.

Jak se nakládá se standardním infekčním odpadem? Jinak než s tím koronavirovým?

S obojím se nakládá velmi podobně, velmi striktně. Ať už je to koronavirový nebo jiný zdravotnický odpad, existuje hrozba nákazy lidí, kteří s ním manipulují, a to jak na straně nemocnic, tak na straně lidí, kteří tento odpad sváží. Jsou potřeba speciální obleky, rukavice a respirátory. 

Musí být tito pracovníci speciálně vyškolení?

Ano, jsou to lidé, kteří jsou nenahraditelní. Mají zkušenosti, umí s odpadem nakládat bezpečně. Infekční covidový odpad „berou“ do svých rukou – samozřejmě v rukavicích – takže pokud tento člověk vypadne, velmi těžce se na pracovním trhu hledá. Patří jim obrovský dík za to, že jsou ochotní každý den s těmito odpady manipulovat. Je to první linie, na kterou se často zapomíná, i když bojují denodenně.

Kolik takových lidí je?

Pokud mohu mluvit za celý segment infekčních odpadů v České republice, je to přibližně 800 lidí. My na to máme téměř 400 z nich.

Jak vypadá svozové auto? Můžu ho jako laik na ulici poznat?

Auto, na kterém se infekční odpad vozí, musí být speciálně uzpůsobeno k nakládání a manipulaci s ním. Je vybaveno podle mezinárodní dohody o přepravě nebezpečných věcí, takže obsahuje veškeré pomůcky pro případ havárie nebo neobvyklé situace. Musí být zabezpečeno, aby nedošlo k úniku do životního prostředí. Poznat ho můžete, protože musí být označeno. Jsou na něm výstražné symboly infekčnosti.

Do jakých kategorií se tyto odpady třídí?

Zdravotnické odpady se třídí podle kategorií nebezpečné a ostatní. Ty nebezpečné mají několik katalogových čísel, ať už jsou to odpady, na jejichž nakládání jsou kladeny zvláštní nároky z hlediska nebezpečí infekce, ostré předměty, což jsou jehly, a pak také chemické látky a v neposlední řadě všechny jednorázové pomůcky, které se používají při komunikaci, vyšetřeních a péči o pacienta.

Takže se pak odváží všechen najednou?

Na každý druh toho nebezpečného odpadu nemocnice musí mít samostatný shromažďovací prostředek, pokud nemají vyřízený souhlas upuštění od třídění. Pokud má povoleno v souladu s krajským úřadem dávat dohromady nebezpečné odpady, tak to tak dělá. Ale v drtivé většině se dávají samostatně do shromažďovacích prostředků podle druhů odpadů, takže nedochází k jejich mísení.

Jaký typ odpadu je z těch infekčních považován za nejnebezpečnější?

To se nedá říct, každý je nebezpečný. Nejhorší na manipulaci jsou injekční stříkačky, jehly. Musí být zvlášť v takzvaných clean boxech, což jsou silnostěnné nádoby, které zamezí, aby se o jehly někdo poranil. Pokud nejsou k dispozici, protože je odpadu nyní hodně, doporučují se dávat dva silnostěnné pytle určené pro nakládání s odpady. Tyto pytle jsou červené. Samozřejmě musí být označeny symbolem nebezpečnosti.

Co se s tím odpadem pak dělá?

Spalujeme ho. Teď byla krizovým štábem a ministerstvem zdravotnictví schválena výjimka, že se může v klimatizovaných skladech skladovat 60 dní, právě kvůli tomu obrovskému nárůstu množství. V běžném případě je to maximálně 72 hodin v zimním období, pak je nutné ho spálit ve specializovaném zařízení pro odstraňování nebezpečných odpadů. Ty mají řadu stupňů čištění spalin a odpad tam je odstraňován při 850 stupních Celsia.

Jak to vypadá, když se spálí?

Nezbude nic nebezpečného, jen struska a popílek. Tyto dva druhy odpadu pak míří na skládky nebezpečného odpadu.

To platí i pro stříkačky?

Také se spalují. Při těch 850 stupních se z toho vyžíhá veškerá nebezpečnost, zůstane jen struska, která obsahuje zbytky železa nebo jiného kovu.

Článek vyšel na serveru iDNES.cz

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/infekcni-odpady-nebezpecne-odpady-pandemie-koronavirus-suez-petr-spicak-rozhovor.A210107_213804_domaci_vlc