Voda

Rekonstrukce vstupní čerpací stanice na ČOV Michálkovice

Proběhla realizace rekonstrukce, spočívající v kompletní výměně stávajících čerpadel Flygt za čerpadla nové generace Flygt- Concertor. 

V průběhu přípravy rekonstrukce bylo nutno zvážit, zda provést pouze prostou výměnu čerpadel za čerpadla o stejných parametrech, nebo navýšit instalovaný příkon čerpadel z důvodu zpoplatňování odlehčovaných vod. Po zvážení všech pro a proti jsme zvolili druhou variantu, tedy navýšení kapacity vstupní čerpací stanice. 
Vyšší výkon čerpadel umožní do budoucna minimalizovat množství odlehčených vod a tím i úsporu za poplatky. 

Čerpadlo Flygt- Concertor sleduje prostředí, ve kterém pracuje, stejně tak i zatížení, kterému je vystaveno a upravuje svůj výkon v reálném čase tak, aby naplnilo požadavky na optimalizaci pracovního výkonu. Zabudovaná detekce zajišťuje automatické spuštění čistícího procesu čerpadla. Vlastní kontrola funkcí chrání čerpadlo před selháním motoru a to i v extrémních podmínkách. Řídicí systém uvnitř čerpadla, který je umístěn ve stabilním a chráněném prostředí, se po selhání čerpadla bude snažit o jeho automatický reset. Funkce neměnného výkonu a pokročilé ochrany motoru zajišťuje vysoký stupeň spolehlivosti, proto nebude motor nikdy vystaven přetížení. Používá se nový motor IE4 založený na synchronní konstrukci soustředného vinutí. Ve srovnání s běžnými indukčními motory nabízí výrazné výhody včetně zvýšené účinnosti motoru.

 

nove cerpadlo