Recyklace a využití odpadů

Manipulaci s infekčními odpady je třeba omezit na minimum. Také proto pořídil SUEZ CZ nový speciální vlek k nákladnímu autu

Jak vyplývá z doporučení vydaných Státním zdravotním ústavem, s infekčními odpady je třeba co nejméně manipulovat. Osoby, které s odpady manipulují, by měly vždy používat rukavice a roušku. Po manipulaci je nutné vždy si umýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit dezinfekčním prostředkem. 

Tato pravidla platí obecně pro nakládání s infekčními odpady, avšak jejich dodržování si teď mnohem silněji uvědomují naši zaměstnanci v terénu. Ačkoli investice byla schválena ještě před koronavirovou krizí, dorazil nový vlek na pomoc našim pracovníkům právě včas. Díky nové investici do vleku je možné nejen snížit počet výjezdů, ale především zjednodušit manipulaci se zdravotnickým odpadem. Ve zdravotnickém zařízení se bez zbytečné manipulace s odpady naloží rovnou celý kontejner.

Nový vlek se stal součástí naší flotily právě včas – z brněnských a dalších nemocnic a zdravotnických zařízení teď svážíme odpady k bezpečnému odstranění přímo do spalovny bez nutnosti překládky odpadu v provozu. Vlek byl konstrukčně připraven tak, aby byl schopen odvézt 2 kontejnery, s celou soupravou bude tedy možné přepravit až 3 kontejnery najednou. Tím se také ušetří finanční a ekologické náklady na opakované výjezdy.

 

vlek banner