Odpadový oskar pro Doloplazy v Olomouckém kraji

Společnost SUEZ CZ opět prokázala svoje kvality v odpadovém managementu. Obec Doloplazy, kde zajišťujeme sběr a svoz odpadu, získala ocenění za skvělé výsledky v třídění.
S obcí spolupracujeme už od roku 2011 a systém odpadového hospodářství neustále vylepšujeme. Dobře zde funguje systém door-to-door. Občané třídí odpad přímo v domácnosti a my jej svážíme k recyklaci. Na černé popelnice pak zbývá stále méně odpadu, což je cílem nás všech,“ říká Jitka Lupačová ze SUEZ CZ.