Od 29. července opět spotřebováváme přírodní zdroje na dluh

Oproti minulému roku se tzv. Oveshootday o dva dny posunul a přišel opět o něco dříve. Nenechme to tak, pojďme společně#posunoutdatum.

Řešení existují! Ta "malá" u každého z nás i velká především v podobě recyklace a navracení surovin zpět do života namísto další spotřeby přírodních zdrojů.

Spolu s průmyslovými zákazníky a místními úřady je SUEZ hrdý na to, že přispívá ke snižování spotřeby zdrojů a uhlíkové stopy, a to pomocí:

  • vývojem řešení k omezení emisí skleníkových plynů prostřednictvím cirkulární ekonomiky
  • zdvojnásobením recyklace plastů
  • omezením uhlíkové stopy v aktivitách skupiny SUEZ ve všech zemích, kde působí