PF 2021

Přejeme všem úspěšné vykročení do nového roku. Děkujeme, že spolu s námi chráníte životní prostředí.

SUEZ už od konce 19. století pomáhá lidem neustále zlepšovat kvalitu života, tím že chrání jejich zdraví a podporuje hospodářský růst. Pracujeme na tom, abychom zajistili přístup k základním environmentálním službám pro každého. Dodáváme vysoce kvalitní vodu pro každý druh použití, a přispíváme tak k ochraně všeobecného zdraví. Recyklujeme odpadní vody i odpady a přeměňujeme je na nové zdroje. 

Tváří v tvář demografickému růstu, změně klimatu a sociálním a geografickým nerovnostem jsou lidé stále více vystaveni následkům mimořádných událostí v oblasti životního prostředí, které postihují naši planetu. 

Každý den pracuje SUEZ pro zachování základních prvků životního prostředí – vody, půdy a vzduchu, podstatných pro naši budoucnost. Ve společnosti SUEZ investujeme do zachování a obnovy přírodního bohatství a do budoucnosti biologické rozmanitosti, a to jak na pevnině, tak v oceánech. 

Jako partner obcí a měst, průmyslových podniků a občanů přináší SUEZ ekologická řešení, oběhové hospodářství a inovace. 

Utváříme společně udržitelné životní prostředí – tady a teď. Těšíme se na spolupráci v roce 2021!