Další příležitost diskutovat na téma nakládání s odpady bude hned po MSV v Brně také v Praze

15. října se uskuteční Konference Nakládání s komunálním a tzv. živnostenským odpadem ve světle návrhu nového zákona o odpadech.
Další příležitost diskutovat na téma nakládání s odpady bude hned po MSV v Brně také v Praze, a to 15. října na Konferenci Nakládání s komunálním a tzv. živnostenským odpadem ve světle návrhu nového zákona o odpadech. Z členů ČAObH vystoupí zástupci Pražských služeb a VŠCHT. Konference se koná pod záštitou Ing. Petra Hlubučka, náměstka primátora hl. m. Prahy a člena Rady hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti. Akce slibuje významné osobnosti coby přednášející včetně zástupců města Vídně a zajímavý program a diskusi. Registrace je zdarma.

Více informací zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/nakladani-s-komunalnim-a-tzv-zivnostenskym-odpadem-ve-svetle-navrhu-noveho-zakona-o-odpadech-110041.html