Inovace a udržitelný rozvoj

Prioritou SUEZ je i v roce 2021 využití odpadů

Prioritou SUEZ je i v roce 2021 využití odpadů jako zdrojů a naplňování principů oběhového hospodářství. Pokračujeme v rozvoji našich recyklačních aktivit a i nadále je pro nás prioritou bezpečné a k životnímu prostředí šetrné nakládání s odpady. Děkujeme Vám, vážení obchodní partneři, kolegové a přátelé za projevenou přízeň a důvěru v uplynulém roce. Přejeme Vám i Vašim blízkým v roce 2021 mnoho zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů a těšíme se na další spolupráci.

Děkujeme, že spolu s námi chráníte životní prostředí!