Voda

Vodárny v Brně a Ostravě opět připravily soutěže pro žáky základních škol

Na první měsíce letošního roku vyhlásily Brněnské vodárny a kanalizace již dvanáctý ročník této soutěže „Celá třída odpovídá“. Soutěž je tematicky zaměřena na ochranu životního prostředí, koloběh vody v přírodě, zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod. Vztahuje se k učivu, s nímž jsou žáci seznamováni v přírodovědě. V Ostravě byl zahájen již 19. ročník ekologického hravého projektu pro základní školy „Hledej pramen vody 2020".

 

V Ostravě bude úkolem dětí vyřešit v prvním kole hned několik úkolů souvisejících s vodou. Pokračujeme v moderním pojetí soutěže. Zaměřujeme se na vodárenský geocaching. Děti se vypraví do terénu, kde budou hledat „kešku – poklad – odpověď na hádanku“ podle zadaných kritérií. Ti nejlepší čtvrťáci, páťáci postoupí do velkého finále, které proběhne 29.5. na Slezskoostravském hradě. Ačkoliv hlavní výhry – finanční výhry v celkové výši 35 000,- Kč – si odnesou jen ty nejlepší 3 třídy, vítězové jsou všichni. Dozví se totiž, že mít dostatek vody není jinde ve světě běžné, a že bychom si měli této nejcennější tekutiny vážit a pečovat o ni. Partnerem vzdělávací soutěže je statutární město Ostrava.

V Brně má soutěž „Celá třída odpovídá“  mezi žáky 4. a 5. tříd, ale i mezi učiteli značnou oblibu. Podle názoru pedagogů se děti začaly více zajímat o život okolo sebe. Jejich zvídavost se pak přenáší i do jejich nejbližšího okolí. Pro děti jsou připraveny pracovní materiály se soutěžními otázkami, na které odpovídá třída jako celek. Deset tříd, jejichž odpovědi budou nejlepší, bude pozváno na představení „Pověsti české“ Divadla Evy Hruškové a Jana Přeučila, které se bude konat v Divadle Bolka Polívky. Po jeho ukončení budou vylosovány tři třídy, které budou odměněny třídenním, dvoudenním a jednodenním výletem.  V předchozím ročníku se do soutěže přihlásilo celkem 67 tříd z celého Brna a Modřic. Kromě odpovědí děti zaslaly soustu výkresů, básniček a slohových prací na téma „Voda“. Vyhodnotit ty nejlepší odpovědi bylo opravu těžké, neboť znalosti dětí jsou stále větší a z jejich odpovědí je patrné, že je to téma, které je zajímá.