SUEZ se stal partnerem programu SUWAC

Jeho konkrétním přínosem bude zajištění dostupnosti kvalitní vody pro region, obyvatele, zemědělství i průmysl.
V závěru června 2019 byl v Brně vyhlášen program SUWAC (Sustainability Water Adaptation Climate Change). Program má přispět i k efektivnímu fungování důležitých ekosystémových služeb krajiny, jako je ochlazování a zvlhčování klimatu, retence vody a dodržování mezinárodních závazků o udržení průtoků v řekách. Současně by měl pomoci definovat návrhy možných legislativních opatření a dosáhnout na financování plánovaných kroků. Příčinou jeho vyhlášení je potřeba trvale udržitelného hospodaření s vodou v povodí řeky Dyje, v regionu s nejvíce napjatou klimatologickou a hydrologickou vodní bilancí v ČR. Nositelem programu SUWAC je stejnojmenný zapsaný spolek založený Ústavem výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe, Svazem vodovodů a kanalizací měst a obcí a Asociací krajů ČR. Partneři programu už jsou nebo budou korporace a sdružení, které mají zájem o řešenou problematiku, například Povodí Moravy, Brněnské vodárny a kanalizace nebo Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí apod. Program bude respektovat přijaté zásady OECD pro správu vodohospodářských projektů.