Recyklace a využití odpadů

Světový den oceánů 2019

Myslíte si, že když nemáme moře, znečištění oceánů se nás vlastně netýká? Bohužel tomu tak není, znečišťujeme jej totiž také, a to našimi řekami, automobily, a především neudržitelnou spotřebou. Pojďme si tedy v rámci oslav Dne oceánů připomenout, proč se od roku 2009 každoročně 8. června zdůrazňuje důležitost zamezení spotřeby a výroby plastů.

Znečištění oceánů plastovým odpadem

Oceány naší planety jsou znečištěny plastem, a to v takové míře, že se na některých místech dokonce vytvořily tzv. odpadkové skvrny. Nechvalně známou odpadkovou skvrnou je Velká tichomořská odpadková skvrna. Ta v sobě nese více než 90 tisíc tun odpadu a do velikosti je rozlohou čtyřikrát větší než Německo. Po celém světě se takto akumulovaných odpadkových skvrn nachází dalších pět, jedna dokonce i ve Středozemním moři.

Největší znečišťovatelé
Celkem se v oceánech nachází přes 260 tisíc tun odpadů, přičemž lze plastový odpad najít i na neobydlených částech oceánů či v nejhlubších místech na zemi jako v Mariánském příkopě.
A kdo jsou největší znečišťovatelé na poli plastového odpadu? Do první pětky se řadí Čína, Filipíny, Vietnam, Thajsko a Indonésie. Typické znečištění z těchto zemí paradoxně nepochází z většiny z nelegálních skládek, naopak je tvořeno odpadem pohozeným běžnými lidmi. Nejvíce plastů je používáno na obaly, v rámci stavbě budov či při výrobě a prodeji spotřebičů.

Mikroplasty
Mikroplasty se kvůli znečištění oceánů plastem dostávají nejen do vody, ale i do těl živočichů. Ty pak můžeme zkonzumovat i my, a to tím, že např. sníme zamořenou rybu.
Mikroplasty vznikají například jako vedlejší produkt praní syntetického prádla, odíráním automobilových pneumatik či při spotřebě kosmetických produktů s plastovými částicemi.

EU a plastové odpady
A co se stane s plastovými odpady v Evropské unii? Nejvíce plastů, tj. kolem 40% putuje do spaloven, kolem 30% je uloženo na skládkách a zbylé procento se recykluje.

Postoj EU k jednorázovým plastům
Evropská unie bojuje s plastový odpadem dlouhodobě. Nově se vydala do boje spolu se směrnici zakazující produkci a používání tzv. jednorázových plastů, jakými jsou například vatové tyčinky do uší, plastové příbory či brčka.
Směrnice chce rovněž dosáhnout snížení spotřeby takových produktů, jakými je plastové nádobí či nápojové kelímky. V jejich případě by Evropská unie ráda uvítala zpoplatnění za použití či neustálou nabídku alternativy.
Nově zavede evropská směrnice i návody k správnému třídění odpadů přímo na obalech. Kupující tak budou předem vědět, jak odpady odstranit a jaký vliv doopravdy mají na životní prostředí.


Oslavte s námi Světový den oceánů 8. června a zkuste strávit jeden den bez plastů.