22. března je Světový den vody. V Ostravě ho oslavíme bohatým programem

Všichni si velmi dobře uvědomujeme, že voda je v současné době nejcennější tekutina, které bychom si měli vážit a pečovat o ni. A jaké aktivity k oslavám zvolil OVAK? Den otevřených dveří 28.3. a zahájení již 19. ročníku ekologického projektu pro základní školy „Hledej pramen vody".

V rámci Dne otevřených dvěrí 28. března vám ukážeme nejen místa, kam se běžně nepodíváte, ale i práci našich odborníků a moderní techniku, kterou využívají. Uvidíte na vlastní oči, co to znamená pečovat o vodu a její čištění.

Na Úpravně vody Ostrava-Nová Ves:
- dozvíte se zajímavá data o historii jímání vody ve zdejší lokalitě a základní informace o dalších zdrojích podzemní vody ve správě naší firmy,
- budete moci vidět současný proces úpravy podzemní vody na vodu pitnou
- prohlédnete si expozici aeračních elementů, čerpadel a částí potrubí včetně inkrustů,  
- seznámíte se s technikou pro nouzové zásobování vodou,
- projdete si památkově chráněnou budovu strojovny vody, která je v provozu od roku 1908,
- ochutnáte vyrobenou pitnou vodu přímo na výstupu z úpravny vody.

Expozice „Historie ostravského vodárenství - Babylon“, v areálu ÚV NV: nedávno otevřené mini muzeum v srdci Ostravy vám nabídne zajímavou exkurzi do počátků zásobování města - Ostravy pitnou vodou i do jeho nedávné historie.
Tematické uspořádání muzea:
- Odkyselovací stanice Babylon – jak vznikla a k čemu sloužila
- Zásobování Ostravy vodou – první vodovody na území města
- Úpravna vody Ostrava-Nová Ves – historie největší úpravny na území města
- Malé vodní zdroje na území města – ty současné i ty již zaniklé

V případě expozice „Historie ostravského vodárenství – Babylon“ je z bezpečnostních důvodů kapacita prohlídek výrazně omezena, za což se omlouváme. Tato prohlídka není vhodná pro osoby pohybově hendikepované či osoby trpící závratí. Účastníci prohlídek procházejí provozními objekty se strmými schodišti. Prostor muzea není vytápěn, nezapomeňte na teplé oblečení.

Prohlídky v areálu Úpravny vody Ostrava-Nová Ves budou probíhat v 9.00, 10.00, 11.30, 12.30, 14.00, 15.00 hodin.
Jedinečnou historickou expozici Babylon můžete navštívit v 9.00, 10.30, 12.00, 13:30, 15:00.


Na Ústřední čistírně odpadních vod:

- poznáte moderní technologický proces čištění odpadních vod, práci operátora velínu ÚČOV,
- seznámíte se s tím, jak pracuje nejmodernější malý kombinovaný kanalizační vůz s recyklací čistící vody, rok výroby 2018, první svého typu v ČR,
- představíme vám princip čištění kanalizace za pomocí tlakové trysky na čistícím trenažéru včetně operativního osvětlení pracovního prostoru osvětlovacím balónem, zabezpečení práce na  - vozovkách majáky i tažnou výstražnou šipkou,
- zažijete v akci kamerové vozidlo s vozíkovou kamerou a nahlédnete do potrubí v reálném provozu,
- uvidíte sestup pracovníka do kanalizace skrze šachtici v plné výbavě za účelem revize nebo oprav,
- můžete nahlédnout pod pokličku chemických a mikrobiologických rozborů v našich Hydroanalytických laboratořích.

Prohlídky na Ústřední čistírně odpadních vod budou probíhat v 9:00, 11:00, 13:00 a v 15:00 hodin.