Obce s pomocí Vodakvy zaznamenaly mimořádný úspěch při žádostech o dotace

Vodakva zajišťuje pro stovku členů Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech nejen veškeré provozní služby, ale také kompletní technický a administrativní servis související s přípravou i realizací obcemi schválených investic do vodovodů a kanalizací, včetně obstarání dotačních zdrojů. V letošním roce se partnerům podařilo uspět u rekordního počtu žádostí o dotace.  Ministerstvo zemědělství zatím kladně odpovědělo na šest podaných žádostí o dotace, Plzeňský kraj schválil podporu pěti projektům a Karlovarský kraj přislíbil dotaci na šest projektů. Od jara se tak postupně zahajuje řada potřebných investic do dostavby vodohospodářské infrastruktury

Investovat se bude především do dostavby chybějících kanalizací, a to s využitím moderních tlakových kanalizačních systémů. Tlaková kanalizace má nejen výrazně nižší náklady na výstavbu, což umožňuje dosáhnout optimálních nákladů na jednoho připojeného trvale žijícího obyvatele především v menších obcích s roztroušenou zástavbou, ale také je ohleduplnější vůči životnímu prostředí. Nemovitosti se na ni připojují pomocí domovních čerpacích stanic, nemůže do ní natékat dešťová ani podzemní voda a nemusí se odlehčovat do vodních toků. Nepotřebuje ani pravidelné čištění či kanalizační šachty. U souvislých tlakových kanalizací dodává technologii do domovních čerpacích stanic na své náklady provozovatel (Vodakva) a také se stará o její servis a bezporuchový provoz.

Zahájila se například výstavba kanalizačního systému s novou čistírnou v Nových Hamrech, obdobný projekt se v létě začne realizovat také v Otročíně. Nová tlaková kanalizace se začala stavět dále v Novém Zvolání u Vejprt, v Okrouhlém Hradišti u Konstantinových Lázní, v Květnové u Ostrova nad Ohří nebo v Městečku, spolu s novým vodovodním systémem. Připravuje se rovněž zahájení výstavby kanalizace v Oboře.   Dokončí se také dostavba kanalizace v Abertamech.

Investice s dotační podporou se budou týkat i rozšiřování skupinových vodovodů, které nahradí nespolehlivé místní zdroje. Například Merklín se nově napojí na Oblastní vodovod Karlovarska. K napojení dojde vybudováním nového vodovodu do sousedního Hroznětína. Ve stejné trase se zároveň položí také nový kanalizační výtlak. Původní úpravna s problematickým místním zdrojem i dožilá čistírna v Merklíně se tak budou moci odstavit. Na karlovarský vodovod se nově napojí také Vojkovice. Pokračovat bude i rozšiřování žlutického skupinového vodovodu.

Realizovat se bude také řada dalších projektů financovaných z prostředků sdružení obcí i Vodakvy. Budou pokračovat investice do modernizace provozovaných úpraven. Do konce roku by měla být uvedena do provozu nová ultrafiltrační jednotka na úpravně vody Svobodka. Tuto v ČR unikátní technologii využívá Vodakva již na úpravně Březová a plánuje ji postupně zavádět na dalších provozovaných úpravnách. Pokračuje také modernizace úpravny Myslivny. Investovat se bude i do rozšiřování kapacity vodojemů či výstavby nových vodojemů a do rekonstrukcí a výměn částí vodovodů a kanalizací i souvisejících zařízení. V roce 2020 se také zahájí výstavba další regionální sušárny kalů, která bude umístěna na čistírně odpadních vod v Tachově.

Jednotlivé investice jsou prezentované na stránkách www.vsozc.cz.
 
[FOTOGRAFIE] Pokud k tomu jsou podmínky, používají se při pokládce potrubí moderní bezvýkopové metody, které jsou nejen úspornější a rychlejší, ale také ohleduplnější vůči okolí. Vyžadují totiž minimální zásahy do komunikace nebo omezení dopravy a také se při nich netvoří tolik prachu či hluku, jako při běžných výkopových metodách.