Vodakva pořídila moderní kanalizační vůz, který kombinuje čištění recyklovanou odpadní vodou a čistou vodou

Klasické kanalizační vozy využívají k čištění kanalizace pouze čistou vodu z cisterny a nasáté odpadní vody se vyvážejí. Recyklační vozy mají zabudované zařízení pro předčištění odpadních vod, které se pak mohou opětovně využít pro čištění kanalizace. S recyklačním vozem tak lze vyčistit výrazně delší úseky kanalizace.

První recyklační vůz Vodakva pořídila již v roce 2016. Na konci loňského roku koupila firma další vůz, který je ovšem oproti starému typu vylepšený. V nádrži rozdělené přepážkami je totiž vedle sekce určené pro odpadní vodu (celkový objem 7,5 m3) a sekce na recyklovanou vodu (3,5 m3) také sekce pro čistou vodu (o objemu 4m3). Klasické recyklační vozy přitom čistou vodu buď nemají, nebo jen v malém množství. Nový stroj je tak daleko více flexibilní.

Obsluha stroje má možnost volby mezi použitím recyklované nebo čisté vody. Dostatečné množství čisté vody je nutné na úklid na místě práce, pokud dojde ke znečištění okolí, nebo na očištění vozidla. Navíc v případě havárie, například ve sklepních místnostech apod., může obsluha práci přerušit a odjet ihned na místo havárie, aniž by se musela nádrž vyčistit a natankovat čistá voda.

Další zvláštností nového vozidla je vnitřní klapka, která uzavírá primární filtr recyklačního systému a tím zabraňuje znečištění při práci na velmi znečištěných kanalizacích. Pokud je totiž v kanalizaci vysoký podíl tuků nebo například vlhčených ubrousků, recyklační systémy pracují jen krátce a poté se musí pracně vyčistit. U nového vozidla však může obsluha v takovém případě s nástavbou pracovat bez recyklace. Objem již recyklované vody spolu s objemem čisté vody dává dostatečnou kapacitu, aby mohl stroj pracovat jako klasický kanalizační vůz.  

Další výhodou tohoto kombinovaného systému je, že není nutné práci hned ukončit, pokud je kalová voda natolik znečištěná, že už neumožňuje další filtraci. V tomto případě je možné vodu z kalové nádrže vypustit do kanalizace, čistou vodou systém propláchnout a prodloužit tak práci stroje, aniž by bylo nutné odjet na kalové pole a nabrat čistou vodu. I přes velké objemy jednotlivých sekcí jsou navíc rozměry a hmotnost vozidla vyhovující.

Nový kanalizační vůz Vodakvy je v provozu od ledna 2020. Recyklační nástavba je na podvozku IVECO 8x4.Je vybavena vývěvou Jurop o výkonu 2 600 m3/hod a vysokotlakou pumpou o výkonu 410 l/min a tlakem 170 bar. Nádrž je v nerezovém provedení o celkovém objemu 15 m3. Dodavatelem vozidla je firma I.B.O.S. České Budějovice.