Voda

Snižování ztrát vody v Šumperku

Dlouhodobý trend ubývání zdrojů kvalitní pitné vody v České republice vyžaduje velké úsilí k zachování stávajících zdrojů.
V Šumperské provozní vodohospodářské společnosti (dále ŠPVS) usilují o snižování ztrát vody už od roku 2003, kdy se její množství pohybovalo na úrovni padesáti procent. V posledních letech se tyto ztráty podařilo dostat na přibližných 12%, což je údaj podobný výsledkům vyspělých evropských zemí. Za nízké ztráty vody vděčí ŠPVS zejména systému monitoringu sítě a řadě preventivních opatření, které konzultuje s odborníky v rámci mezinárodní spolupráce ve skupině SUEZ, která je v ŠPVS majoritním vlastníkem. Monitoring měří spotřebu vody v malých okrscích vodovodní sítě prostřednictvím zařízení pro dálkové měření a přenos dat.  Zaměstnanci dispečinku pak mohou poměrně rychle zjistit nestandardní spotřebu, která je vyhodnocena jako pravděpodobný únik vody.