BOZP - informování o rizicích

V návaznosti na uzavření smluvního vztahu plníme tímto naši povinnost ve smyslu § 101 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a informujeme Vás o pracovních rizicích, které souvisí s výkonem naší činnosti na společných pracovištích.