Dodavatelé

Nákup je strategickou součástí společnosti SUEZ. Představuje klíčový prvek v oběhovém hospodářství, ale i při vývoji nových řešení a zajišťování konkurenčních výhod pro naše zákazníky a investory. Oddělení nákupu podporuje všechny své obchodní jednotky, optimalizuje jejich náklady a řídí vztahy s dodavateli.
Nákup SUEZ v číslech
5
kontinentů
7
miliard EUR
výdajů
126.500
dodavatelů
Hlavní zájmy a priority

Zásadní aktivity Nákupu, které pozvedávají obchodní činnost společnosti SUEZ, její globální výkon a reputaci:

 • Vyvíjet a přitom zachovávat stálý výkon v partnerství s našimi dodavateli. Současně jej sledovat z pohledu možných rizik i příležitostí.
 • Navrhovat a implementovat pokročilé nákupní strategie, přinášející přidané hodnoty v podobě inovací a obchodní diferenciace, přehodnocovat obchodní modely, rozhodovat, zda „vyrobit nebo koupit“, porozumět TCO atd.
 • Urychlit digitalizaci nákupních procesů prostřednictvím štíhlé výroby a standardizovaných řešení ve všech obchodních jednotkách. Usnadnit a posílit digitalizaci v hlavních obchodních činnostech SUEZ. Špičkovými aplikacemi přispět k implementaci nových způsobů digitalizace. Stát se dominantní organizační jednotkou ve struktuře společnosti a neustále rozvíjet schopnosti lidí. Být odrazovým můstkem pro karierní růst SUEZ manažerů.

Působíme na 5ti kontinentech, Nákup je globální a lokální organizací

 • Globální organizace s pevným vedením činností nákupu a s globálními strategiemi dle kategorií.
 • Lokální organizace k podpoře regionálních provozů a zajištění lokálního vývoje a výkonu.
 • Hlavní kategorie nákupu: Chemikálie, popelářské vozy a kontejnerová vozidla, síťové vybavení, čerpadla, přístrojové vybavení, dezinfekční prostředky, mechanické vybavení pro ošetření, měření včetně chytrých měřidel, energetické využití odpadů, terénní vybavení, plastové popelnice, obalový materiál, služby v oblasti duševního vlastnictví, informační technologie (IT), energie a vybavení, opravy a údržba , služby lidských zdrojů atd.
Vztahy s dodavateli

Dodavatelé hrají zásadní roli v obchodních činnostech SUEZ

Řízení vztahů s dodavateli rozděluje dodavatele a definuje související procesy a činnosti, které SUEZ nákupčí a ostatní pracovníci řídí. Hlavní cíle jsou:

 • Vývoj inovací s dodavateli díky jejich integraci v nových službách a oběhové ekonomice;
 • Rozvoj konkurenceschopnosti díky optimalizaci zdrojů a strategie win-win jako základ dlouhodobého partnerství;
 • Spolupráce s dodavateli na rozvoji místní ekonomiky a podpora ekonomické inkluze i rozmanitosti.

Společenská odpovědnost je logickou součástí strategie SUEZ

SUEZ se zavazuje chovat se k dodavatelům čestně, transparentně a nezaujatě, v souladu s ustanoveními a podle pravidel a principů svého Etického kodexu.

 

Oddělení nákupu má za cíl rozšířit etickou kulturu Skupiny směrem ke všem zúčastněným stranám v nákupním řetězci. Kodex udržitelného nákupu představuje závazky SUEZ vůči dodavatelům s cílem zajištění etické, environmentální a společenské odpovědnosti a vytváření hodnot. Kodex dále definuje opatření, nástroje a postupy pro rozvoj a zajištění výkonu.

 

Základní iniciativy:

 • Hodnocení dodavatele a s ohledem na dodržení kritérií týkajících se lidských práv a svobod, BOZP a obchodních rizik.
 • Začlenění doložek o korporátní sociální odpovědnosti do smluv s dodavateli, čímž se zavazují respektovat Etický kodex a etické a sociální principy a principy v oblasti životního prostředí podporované Skupinou (zde najdete naše Všeobecné nákupní podmínky).
 • Přijetí závazku k monitorování klíčových ukazatelů výkonnosti, které mají přímý dopad na Společenskou odpovědnost a dodavatelský řetězec, jako je například snížení emisí skleníkových plynů u vozidel do 3,5t a nad 3,5t.
SUEZ CZ 
36
míst k oběru
900
mil. Kč
výdajů
83 000 MWh

vyrobené energie z odpadů ročně

Spolupráce s dodavateli

Rádi uvítáme spolupráci s dodavatelem, který

 

 • zaručuje každodenní kvalitu,
 • je spolehlivý,
 • je inovativní - vyvíjí se,
 • má dostatečně silnou kapacitu,
 • je společensky a environmentálně odpovědný,
 • sdílí naše hodnoty a nadšení k péči o přírodní zdroje pro budoucí generace.

Oblast Operativní náklady

Hledáme partnery pro dodávky

 

 • kancelářských potřeb
 • hygienických a úklidových prostředků
 • občerstvení
 • služeb BOZP a PO
 • právních služeb
 • tiskových služeb
 • IT služeb
 • sdružených služeb dodávek elektřiny a plynu
 • reklamního materiálu
 • OPP
 • chemikálií
 • pneumatik
 • plastových odpadových nádob a klinik boxů
 • olejů a kapalin
 • nástrojů a nářadí
 • laboratorních analýz a vybavení
 • nákladní přepravy

Oblast Investiční náklady

Hledáme partnery pro dodávky

 

 • stavebních prací
 • oprav technologií
 • kontejnerů
 • nákladních vozidel
 • pracovních strojů
 • rekultivací
 • rekultivace skládek
 • osobních vozidel
 • lisů a lisovacích kontejnerů
 • manipulační techniky
 • komunálních nástaveb

Oblast Druhotné suroviny

Hledáme partnery pro výkup

 

 • kovů
 • papíru
 • plastů
 • skla
 • elektroodpadu
Kontakt
Picto suez souris

Chcete se dozvědět víc?

Zavolejte nám na zákaznickou linku 800 102 000 nebo pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře  centralninakup@suez.com