Certifikace ISO

Máme zaveden integrovaný systém řízení s certifikací podle evropských norem ISO 9001 a ISO 14001, doplněný o standard řízení ochrany zdraví při práci OHSAS 18001 a systém managementu hospodaření s energií ISO 50001.

Jsme také schopni poskytnout ojedinělou službu práce v režimu ochrany a bezpečnosti informací, kterou vymezuje ISO/IEC 27001. Systém managementu bezpečnosti informací je zaveden v celé společnosti, certifikace se týká oddělení utajovaných projektů.