zdroje pro 21. století
a jejich využití

Jste připraveni dívat se na zdroje v širším
kontextu?

zdroje a rovný přístup pro všechny

Zajištění přístupu k čisté vodě a základní hygieně je prvním krokem k rovným životním podmínkám
na planetě.

7 miliard lidí s rovnými příležitostmi řídit své životy,
to jsou zdroje

KLÍČOVÉ ÚDAJE
 • 1 z 10

  Téměř 700 milionů lidí na celém světě (jeden člověk z deseti) nemá přístup ke kvalitní pitné vodě (ke zdrojům pitné vody chráněných před vnější kontaminací).

  (« Pokrok v oblasti hygieny a přístupu k pitné vodě v roce 2015 » - WHO)

 • 1 z 3

  2,4 miliardy lidí (jeden člověk ze tří) žije bez kvalitních sanitárních zařízení.

  (« Pokrok v oblasti hygieny a přístupu k pitné vodě v roce 2015 » - WHO)

 • Do roku 2030... musí být dosaženo všeobecného a spravedlivého přístupu k pitné vodě a sanitárním zařízením

  v souladu s cíli udržitelného rozvoje stanovenými Valným shromážděním OSN v září 2015.

  (OSN)

Zdroje jsou důležité pro zdraví

Naše zdraví určuje voda, kterou pijeme, vzduch, který dýcháme,
a prostředí, ve kterém žijeme.

Zdroje rozhodují o tom,
zda se ve 21. století zvýší průměrná délka života.

KLÍČOVÉ ÚDAJE

+ 5 let

Celková průměrná délka života se mezi lety 2000 a 2015 zvýšila o pět let,
avšak mezi zeměmi přetrvávají velké nerovnosti.

(“Sledování zdraví v rámci cílů udržitelného rozvoje” – světová zdravotní statistika WHO, 2016)

 • ¼ úmrtí je způsobena environmentálními faktory

  Znečištění ovzduší, vody a půdy, působení chemických látek, změny klimatu ... Všechny tyto faktory dnes představují rostoucí riziko pro globální zdraví.

  (“Prevence onemocnění prostřednictvím zdravého životního prostředí: celkové posouzení zátěže onemocnění vyplývajících z environmentálních rizik”, studie WHO, 2016)

 • 5,000 miliard dolarů

  Roční náklady související se znečištěním ovzduší na celém světě a předčasnými úmrtími způsobenými tímto znečištěním.

  (“Náklady související se znečištěním ovzduší: Silný ekonomický důvod pro akci“, studie Světové banky z roku 2016)

Lepší zdraví obyvatelstva je důsledkem sociálního hnutí za zlepšení hygienických podmínek v 19. století,
vzestupu městského komfortu ve 20. století (výstavba veřejných vodárenských sítí a první
systémy sběru odpadů) a našeho současného boje proti všem formám znečištění (voda, půda, vzduch atd.).
Dalším zásadním faktorem v oblasti zlepšování zdraví je inteligentní a udržitelné řízení zdrojů.

Zdroje poskytují potraviny, které jíme

Za každým kouskem ovoce nebo masa a za každým nápojem
je třeba vidět obrovské množství přírodních zdrojů.

Zdroje rozhodují o tom, zda bude možné zajistit kvalitní potraviny v dostatečném množství
pro miliardy lidí.

KLÍČOVÉ ÚDAJE
 • 70% světových zdrojů sladké vody se dnes používá v zemědělství.

  Tento podíl je mnohem větší než objem vody, který využívají lidé pro svoji osobní potřebu (10%) nebo který spotřebuje průmyslová výroba (20%).

  (FAO)

 • 4,650 litrů vody na výrobu jednoho steaku

  Množství vody potřebné k výrobě 300 g hovězího steaku je 4 650 litrů, což odpovídá přibližně 30 plným koupacím vanám.

  (Water Footprint Network)

10 miliard lidí v roce 2050

Exponenciální růst globální populace od počátku 20. století bude pokračovat i v průběhu 21. století.
Dnešních 7,3 miliard obyvatel se zvýší na téměř 10 miliard v roce 2050.

(« Odhad růstu světové populace: Revize 2015 » – zpráva OSN)

Vzhledem k dnešnímu demografickému růstu musí svět v nadcházejících letech vyřešit obrovský
problém: zdvojnásobit výrobu potravin do roku 2050, a to v době, kdy se přírodní zdroje stávají
vzácnějšími.

(« Jak nakrmit svět v roce 2050 » – fórum FAO)

Zdroje podmiňují udržitelnost podnikání

Průmyslová odvětví i služby rostou díky zdrojům.
Recyklované zdroje pomáhají podnikatelům a podnikům rozvíjet aktivity při
menší spotřebě původních zdrojů a bez dopadů na životní prostředí ...

Zdroje umožňují sloučit ekonomický výkon s udržitelným rozvojem.

KLÍČOVÉ ÚDAJE
 • + 0.85°C

  Průměrné zvýšení teploty v letech 1880 až 2012 podle IPCC, prokazující dopad průmyslového rozvoje a lidské činnosti na klima. Na konferenci COP21 se 195 zemí zavázalo omezit globální oteplování do roku 2100 na 2°C nad předindustriální teploty.

  (“Změna klimatu 2014” - zpráva - IPCC)

 • Snížení emisí skleníkových plynů
  o 40 až 70% do roku 2050

  V důsledku demografického a hospodářského růstu se emise skleníkových plynů (GHG) po desetiletí
  zvyšují a hrají svou úlohu při změně klimatu.
  IPPC odhaduje, že omezení globálního oteplování na 2°C do roku 2100 vyžaduje snížit globální emise
  skleníkových plynů o 40 až 70 % do roku 2050 (ve srovnání s úrovněmi roku 2010).

  (“Změna klimatu 2014” - zpráva - IPCC)

“Cílem oběhového hospodářství je změnit paradigma tzv. lineární ekonomiky, a to na základě omezení
plýtvání zdroji, snížení environmentálních dopadů a zvýšení efektivity ve všech fázích životního cyklu
výrobků.”

(ADEME - francouzská agentura pro životní prostředí a energetiku)

Zdroje slouží k výrobě věcí

Pero, chytrý telefon, dům, letadlo ...
Veškeré věci na světě se vyrábí ze zdrojů.

Zdroje lze získat recyklováním předmětů, které již byly použity,
a to v podobě druhotných surovin.

KLÍČOVÉ ÚDAJE
 • Množství surovin vytěžených na této planetě se během 40 let ztrojnásobilo

  Objem těžby surovin vzrostl z 22 miliard tun v roce 1970 na 70 miliard tun v roce 2010.

  (“Globální toky materiálu a produktivita zdrojů v roce 2016” - zpráva UNEP)

 • 7 měsíců a 8 dní

  V roce 2016 spotřebovalo lidstvo veškeré zdroje, které může planeta obnovit za rok, za pouhých 7 měsíců a 8 dní. “Earth Overshoot Day” (Den, ve kterém spotřeba přírodních zdrojů lidstvem překročila regenerační možnosti Země), který pro každý rok vypočítává organizace Global Footprint Network, připadl v roce 2016 na 8. srpna. Tento den nastává v každém dalším roce dříve; v roce 2000 připadl na 1. října.

  (Global Footprint Network)

 • 5 plastových lahví
  = 1 tričko

  Materiál vyrobený recyklací pěti PET lahví postačuje pro výrobu jednoho trička.

  (Bureau of International Recycling)

 • 40 %

  Recyklované materiály dnes uspokojují 40 % světové poptávky po surovinách. Používání recyklovaných materiálů vede nejen k omezení zátěže přírodních zdrojů, ale rovněž snižuje spotřebu energie ve výrobě ve srovnání s výrobou materiálů z přírodních zdrojů.

  (Bureau of International Recycling)

Zdroje a životní prostředí

Lidé žijí ve velkých městech, žijí ve venkovských oblastech, občas se vydají k moři.

Každé místo udržovat čisté, chránit biodiverzitu, navrhovat důmyslná města a přívětivé domovy, také
to je otázka zdrojů.

KLÍČOVÉ ÚDAJE
 • Brzy bude na světě 41 měst s více než 10 miliony obyvatel

  Předpokládá se, že do roku 2030 bude na světě 41 mega-měst s více než 10 miliony obyvatel. V důsledku kombinovaného vlivu urbanizace a demografického růstu se počet lidí žijících ve městech zvýší o 2,5 miliardy do roku 2050.

  (“Vyhlídky světové urbanizace 2014” - zpráva OSN)

 • 60 %

  60 % světové populace žije ve vzdálenosti menší než 100 kilometrů od pobřeží, přičemž pobřežní oblasti zaznamenávají silný demografický růst.

  (World Resources Institute<)

 • 269,000 tun plastových odpadů plovoucích na hladině oceánů

  Oceány pokrývají 71 % povrchu planety. Jsou životně důležitými zdroji a rezervoáry biodiverzity, avšak rovněž v nich končí znečištění vznikající na souši. Odborníci odhadují, že na hladině oceánů plave 269 000 tun plastového odpadu, tj. 5 000 miliard plastových částeček všech možných velikostí.

  (« Znečištění světových oceánů plasty » – článek, prosinec 2014, PLOS ONE)

« Façonner, ensemble, des environnements favorisant bien-être, qualité de vie, épanouissement et santé » -
Jean-Louis Chaussade, Directeur général de SUEZ

(“Zdraví a kvalita života jsou tím, co činí města atraktivními” – článek, červen 2016, otevřený zdroj, SUEZ)

Ve společnosti SUEZ

přicházíme s novými modely,
novými technologiemi
a novými řešeními,
abychom zajistili budoucnost bez nedostatku zdrojů.

Zapojili jsme se do revoluce zdrojů,
která změní způsob řízení zdrojů a povede k novému ekonomickému modelu – oběhovému
hospodářství.

Připojíte se k nám?