Inovace přinášející nové technologie, řešení a postupy

Jsme přesvědčeni o tom, že pro řešení problémů v oblasti zdrojů, kterým čelí lidská společnost, je třeba přejít od lineárního modelu k cirkulárnímu (opětovné využívání materiálů, recyklace...). Musíme pracovat jinak a přinášet nová řešení. Prací pro společnost SUEZ můžete pomoci zajistit přechod k oběhovému hospodářství.
Oběhové hospodářství

Můžete vytvářet nová řešení

Máme za sebou 150 let zkušeností ze společné práce s našimi zákazníky z veřejného sektoru a průmyslových odvětví, a to včetně podpory průmyslové revoluce. Nyní jsme zahájili novou transformaci zahrnující vytvoření zcela nových činností v oblasti zdrojů.

 

Sociální inovace, big data, smart řešení a nové modely partnerství s našimi zákazníky a zainteresovanými stranami jsou oblasti, ve kterých jsme se již stali lídrem, a které pro naše zaměstnance představují nové příležitosti pro jejich kariéru.

 

U našich zaměstnanců podporujeme iniciativu a podnikavost a vybízíme je, aby ukázali svoji předvídavost a odvahu při vývoji agilních a kreativních komerčních a průmyslových modelů, které by splňovaly současné i budoucí potřeby a očekávání.

 

Prostřednictvím doplňování nových vědomostí a sdílení znalostí podporujeme naše zaměstnance k tomu, aby inovovali stávající postupy a navrhovali nové formy intervencí za účelem posílení služeb, které poskytujeme našim zákazníkům.

 

Pracovat pro společnost SUEZ znamená podporovat přechod k oběhovému hospodářství.  

14
VISIO center pro kompletní řízení vodárenských a sanitárních služeb
6,7
TWh
energie vyrobené z obnovitelných zdrojů