Pozitivní přínos pro budoucnost naší planety a její zdroje

Pracovat ve společnosti SUEZ znamená usilovat o zajištění a zpřístupnění zdrojů naší planety. Znamená to chránit bezpečnost lidí v oblasti veřejného zdraví a hygieny prostřednictvím sběru odpadu a sanitárních služeb. Znamená to přispívat k rozvoji regionů a podniků. Prací ve společnosti SUEZ můžete přispět k revoluci zdrojů.
Revoluce zdrojů

Můžete pozitivně ovlivnit budoucnost naší planety a její zdroje

Čelíme rostoucí urbanizaci, nedostatku přírodních zdrojů, rizikům znečištění a výzvám klimatických změn, naším úkolem je nalézat všude na světě nové cesty k úspěšnému završení revoluce zdrojů.

 

Revoluce zdrojů je ambice vytvořit nové modely v reakci na výzvy, kterým čelíme:

  • Prosazování oběhových řešení přispívajících k ekonomickému rozvoji, který bude ziskový a rovněž šetrný k životnímu prostředí;
  • Vytváření alternativních zdrojů v reakci na nedostatek zdrojů přírodních;
  • Rozvoj městských služeb, které budou lépe vyhovovat potřebám lidí;
  • Ochrana oceánů, řek a podzemních vod proti jakémukoliv znečištění;
  • Podpora udržitelného zemědělství s nízkými požadavky na vodu s cílem pomoci zajistit potraviny pro světovou populaci;
  • Zásobování zemí trpících nedostatkem vody kvalitní pitnou vodou.


Nastoupit do společnosti SUEZ znamená pracovat pro přední světovou společnost, která zaměstnává 90 000 zaměstnanců na všech pěti kontinentech.

Pracovat ve společnosti SUEZ znamená přispívat k revoluci zdrojů.

4,3
miliony
tun druhotných surovin vrácených na trh
10
milionů
lidí zásobovaných pitnou vodou vyrobenou z odsolené mořské vody
19
milionů
tun využitého odpadu na celém světě