Rozvoj individuálních schopností v podpůrném prostředí

Ve společnosti SUEZ jsme přesvědčeni o tom, že naším primárním zdrojem jsou naši zaměstnanci. Proto věnujeme zvláštní pozornost respektování jejich individualit a naplnění jejich ambicí. Nastoupíte-li do společnosti SUEZ, můžete se přidat ke skupině nadšených lidí, kteří jsou povzbuzováni k tomu, aby sami vytvářeli podpůrné prostředí.
Rozmanitost

Můžete pracovat v přátelském prostředí, které ocení vaši individualitu

Rozmanitost naší Skupiny a jejích schopností odráží rozmanitost kultur a regionů, ve kterých působíme.Tato rozmanitost je zdrojem inovací a vytváření hodnot.Proto jsme rozmanitost a rovnost příležitostí zařadili mezi dvanáct závazků v našem plánu udržitelného rozvoje.

 

Všude tam, kde společnosti Skupiny působí, existují programy pro podporu rozmanitosti. Tyto programy podporují vznik smíšených pracovních týmů, integraci a zaměstnávání mladých lidi, seniorů a osob se zdravotním postižením.

 

Osobní naplnění našich zaměstnanců také závisí na kvalitě života v práci. Děláme vše, co je v našich silách, abychom poskytli všem našim zaměstnancům přátelské pracovní prostředí založené na úctě a kolektivním duchu. Rovněž rozvíjíme místní manažery a snažíme se dát práci našich zaměstnanců smysl, a to prostřednictvím podpory samostatnosti a osobní iniciativy.

 

Zdraví a bezpečnost jsou zásadní. Jsou ústředním bodem naší manažerské odpovědnosti. Aplikujeme politiku zvyšování uvědomění našich zaměstnanců, abychom neustále zlepšovali naše výsledky v této oblasti.

 

Pracovat pro společnost SUEZ znamená připojit se ke skupině nadšených lidí, kteří jsou povzbuzováni k tomu, aby sami vytvářeli podpůrné prostředí.

27,4
%
žen v manažerských pozicích
17,8
%
zaměstnanců starších 55 let