Spolupráce na řešení problémů zítřka

Žijeme ve věku ekonomiky založené na sdílení znalostí, ve věku otevřených zdrojů a výměny informací podporovaných technologickými inovacemi. V takovém prostředí musíme usilovat o to, aby se otevřenost a spolupráce stala jádrem našich aktivit. Budete-li pracovat pro společnost SUEZ, můžete těžit ze sdílení znalostí s ostatními.
Spolupráce

Můžete spolupracovat s ostatními na řešení hlavních problémů

Vybízíme naše zaměstnance, aby se zapojili do programů interní a externí spolupráce jejichž cílem je posilovat naši výkonnost a naše vedení:

  • Pracovat pro společnost SUEZ znamená umět využívat naše silné stránky na místní úrovni i náš globální záběr na všech pěti kontinentech. Jsme silnější, jestliže pracujeme společně. Proto podporujeme postupy založené na spolupráci v matrici a projekty vyžadující mnoho různých dovedností což nám umožňuje vytěžit z našich kolektivních zkušeností to nejlepší. .
  • Stejnou filozofii aplikujeme na všechny naše přístupy k inovacím, systémové výměny mezi provozními týmy a našimi výzkumnými centry; povzbuzujeme naše týmy k vytváření partnerství s veřejnými nebo soukromými výzkumnými organizacemi, které jsou relevantní pro jejich trhy.
  • Tento požadavek na kolektivní myšlení uplatňujeme také v rámci spolupráce s našimi zákazníky a obyvateli, kterým dodáváme služby. Naše přístupy a metodiky zaměřené na uživatele a zákazníky umožňují našim zaměstnancům rozvíjet dovednosti a odborné znalosti i lépe reagovat na potřeby a očekávání lidí, se kterými jednají.

 

Pracovat pro společnost SUEZ znamená těžit ze sdílení znalostí s ostatními.

+875 000
hodin
sdílení znalostí v roce 2016