Vzrušující a naplňující kariéra

Společnost SUEZ se jako zaměstnavatel zavazuje nabízet všem motivovaným zaměstnancům kariéru založenou na rozvoji jejich profesionálních dovedností a odborných znalostí. Budete-li pracovat pro společnost SUEZ, může být vaše kariéra velmi pestrá a rozmanitá.
Bohatá profesionální dráha

Můžete začít vzrušující a naplňující kariéru

  • Naše politika se odráží v naší nabídce školení a v našich znalostních nástrojích, ke kterým mají přístup všichni zaměstnanci Skupiny.
  • Neustále usilujeme o inovace a diferenciaci, abychom zajistili rozvoj našich zaměstnanců. Podporujeme různé formy učení, včetně neformálních metod, jako jsou mentoring, koučování a semináře.
  • Nabídnout našim zaměstnancům pracovní kariéru rovněž znamená poskytnout jim přístup k dynamické interní mobilitě vyplývající z naší mezinárodní působnosti.
  • Tyto aktivity nám umožňují dát našim zaměstnancům příležitosti k rozvoji jejich profesního života, a to prostřednictvím jejich podpory a na základě jejich vlastních ambicí a příležitostí, které může Skupina nabídnout. Manažeři a naše síť personálních pracovníků se na tento cíl zaměřují a pomáhají zaměstnancům plánovat jejich osobní rozvoj, připravovat se a uspět v rámci společnosti SUEZ.

Pracovat pro společnost SUEZ znamená, že vaše kariéra bude pestrá a rozmanitá.

67,2
%
zaměstnanců se v roce 2017 účastnilo školení
1,31
milionů
hodin školení v roce 2017
+ 190 000
hodin
školení dostupného v rámci
e-learningu