Oběhové hospodářství nezavedeme mávnutím kouzelného proutku, ale musíme si ho tvrdě odpracovat. SUEZ CZ má dostatek odborníků, aby se stal vaším dobrým průvodcem na této cestě.

Dipl.Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.-Generální ředitel SUEZ v České republice

SUEZ v České republice
SUEZ v České republice

V České republice působíme již více než 25 let. Průmyslovým podnikům i obcím a městům poskytujeme komplexní služby v oblasti vodárenství a recyklace a využití odpadů.
A worldwide leader
SUEZ ve světě

Jsme odborníky v oblasti vodárenství a nakládání s odpady již 150 let. Společnost SUEZ působí na pěti kontinentech a usiluje o inovace zaměřené na efektivní a udržitelné řízení zdrojů na celém světě. Podporujeme naše zákazníky v přechodu od lineárního modelu, který zdroje nadměrně spotřebovává, k modelu cirkulárnímu, jehož cílem je zdroje recyklovat a obnovovat pro budoucí využití.
Innovating for the future
Inovace pro budoucnost

Vedeme naše zákazníky k novému modelu udržitelného růstu

Přírodní zdroje se stávají stále vzácnějšími. Abychom dokázali čelit souvisejícím výzvám, musíme urychlit vývoj a implementaci zásadně nových řešení. Náš inovační ekosystém využívá celosvětovou síť Center Excellence, která spolupracují s předními světovými výzkumnými středisky. Rovněž rozvíjíme spolupráci s celou generací průkopnických start-up podniků.
A commited group
Přispění Skupiny

Reagujeme na hlavní globální výzvy

Bojujeme se změnami klimatu, vyvíjíme nové modely, které kombinují růst s ochranou zdrojů, podnikáme kroky k zajištění rovných příležitostí a podporujeme přístup k základním službám. Jsme odhodláni poskytovat řešení reagující na tyto hlavní globální výzvy.