Skip to main content

Oběhové hospodářství nezavedeme mávnutím kouzelného proutku, ale musíme si ho tvrdě odpracovat. SUEZ CZ má dostatek odborníků, aby se stal vaším dobrým průvodcem na této cestě.

Dipl.Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.-Generální ředitel SUEZ v České republice

SUEZ v České republice
SUEZ v České republice

V České republice působíme již více než 25 let. Průmyslovým podnikům i obcím a městům poskytujeme komplexní služby v oblasti vodárenství a recyklace a využití odpadů.

A worldwide leader
SUEZ ve světě

Jsme odborníky v oblasti vodárenství a nakládání s odpady již 150 let. Společnost SUEZ působí na pěti kontinentech a usiluje o inovace zaměřené na efektivní a udržitelné řízení zdrojů na celém světě. Podporujeme naše zákazníky v přechodu od lineárního modelu, který zdroje nadměrně spotřebovává, k modelu cirkulárnímu, jehož cílem je zdroje recyklovat a obnovovat pro budoucí využití.

Innovating for the future
Inovace pro budoucnost

Vedeme naše zákazníky k novému modelu udržitelného růstu

Přírodní zdroje se stávají stále vzácnějšími. Abychom dokázali čelit souvisejícím výzvám, musíme urychlit vývoj a implementaci zásadně nových řešení. Náš inovační ekosystém využívá celosvětovou síť Center Excellence, která spolupracují s předními světovými výzkumnými středisky. Rovněž rozvíjíme spolupráci s celou generací průkopnických start-up podniků.

A commited group
Přispění Skupiny

Reagujeme na hlavní globální výzvy

Bojujeme se změnami klimatu, vyvíjíme nové modely, které kombinují růst s ochranou zdrojů, podnikáme kroky k zajištění rovných příležitostí a podporujeme přístup k základním službám. Jsme odhodláni poskytovat řešení reagující na tyto hlavní globální výzvy.

Nejčastěji vyhledávaná slova
Top