Přírodní zdroje se stávají stále vzácnějšími. Abychom dokázali čelit souvisejícím výzvám, musíme urychlit vývoj a implementaci zásadně nových řešení. Náš inovační ekosystém využívá celosvětovou síť Center Excellence, která spolupracují s předními světovými výzkumnými středisky. Rovněž rozvíjíme spolupráci s celou generací průkopnických start-up podniků.

Inovace v akci

SUEZ : Why Do We Innovate?

Credit: SUEZ group

Inovace pro naše zákazníky

Podporujeme naše zákazníky na cestě k modelu udržitelného růstu

Naše strategie se opírá o ambiciózní cíle v oblasti výzkumu a inovací, které měřitelně přispívají k revoluci zdrojů. Inovace nám umožňují vytvářet vysoce diferencovanou nabídku a pomáhají našim zákazníkům dosahovat vyšší efektivity v oblasti řízení životního prostředí.

Náš inovační ekosystém

Interní výzkum se zaměřením na inovace

Inovační politika společnosti SUEZ je založena na různých programech a projektech řízených interně, které se silně zaměřují na inovace, zkrácení vývojových cyklů a doby uvedení produktů a služeb na trh. Do těchto programů investujeme 74 milionů EUR ročně.