Dáváme odpadům druhou šanci

Vytváření druhotných surovin je jádrem nového oběhového hospodářství. Je to způsob, jak zvládnout postupné ubývání přírodních zdrojů a rostoucí náklady na suroviny. Inovujeme, abychom urychlili recyklační procesy a mohli našim zákazníkům nabízet řešení osvědčená v praxi.
Výzvy

Omezování využití přírodních zdrojů

Zvyšování podílu recyklovaných materiálů ve výrobním cyklu
Nalézání včasných řešení vzhledem k rostoucímu nedostatku přírodních surovin
Vytváření úspor energie
Naše inovace

Recyklace odpadních plastových fólií

Recyklace odpadních plastových fólií

Principy oběhového hospodářství naplňuje náš provoz v Němčicích nad Hanou, kde zpracováváme odpadní plastové fólie na regranulát, využitelný pro výrobu fólií, plastových pytlů a dalších výrobků.

 

Recyklační linka je umístěna ve stávajícím areálu odpadového hospodářství, který společnost SUEZ již více než deset let provozuje. Technologie je v České republice unikátní v tom, že je schopna zpracovat jak čiré, tak barevné odpadní plasty, a také odpadní plasty s určitým stupněm znečištění. Výstupem je surovina, která je srovnatelná se surovinou vyrobenou z ropy.

Produkce LDPE regranulátu

Ročně zpracuje technologie přibližně 5 000 tun plastových odpadů. Ty projdou systémem drcení a praní až do extruderu. Významnou součástí linky je také kontinuální filtr, který odstraní nežádoucí příměsi jako je papír, minerály a podobně. Vyrobený regranulát tak dosahuje vynikajících kvalitativních parametrů.

Úspory energie

Provoz je velmi hospodárný, co se týče spotřeby vody a energie. Zpracování a celá výroba využívá mimo jiné energetických zdrojů z přilehlé skládky průmyslového odpadu, kdy veškerá energie, elektrická i tepelná, je využita k provozu technologie recyklace. Tepelně je provoz soběstačný, z hlediska spotřeby elektrické energie je soběstačný z jedné čtvrtiny.

 

Technologie je samozřejmě náročná na spotřebu vody. V systému cirkuluje 50 m3 vody/h, spotřeba čisté vody z řadu je však pouze 1–2 m3/h, a to díky vybudované čistírně odpadních vod, která je součástí provozu. Při primárním praní dodávané suroviny, tedy plastového odpadu, se voda čistí a následně opakovaně využívá.

Recyklace plastů Němčice – SUEZ Česká republika

Credit: SUEZ Česká republika

Třídění skla podle barev pro optimalizaci recyklace

High 5, společnost působící v Belgii, vyvinula způsob, jak třídit sklo různých barev pomocí automatizační techniky. Jedná se o první závod na světě, který třídí vstupní toky podle čtyř barev potřebných k výrobě lahví a jiných dutých skleněných obalových nádob, jako jsou džbány a sklenice. Cílem je zvýšit podíl recyklovaného skla ve výrobních procesech sklářského průmyslu
Glass recycling-High 5 recycling plant in Belgium-SUEZ

Závod společnosti High 5 je ultramoderní zařízení, které je průkopníkem v oboru recyklace skla v Evropě. Toto třídící centrum je příkladem využití odpadů pro výrobu druhotných surovin, což je jeden z hlavních principů oběhového hospodářství.

První závod, který automaticky třídí sklo čtyř barev

Standardní postup při třídění skla spočívá v separaci nežádoucího obsahu; sklo je odděleno od jiného odpadu a následně zpracováno. Společnost High 5 způsobila revoluci v konečném zpracování skla. V rámci její technologické inovace prochází barevné surové sklo optickým třídícím zařízením. Tok skla je tříděn podle čtyř barev: na sklo čiré, zelené, jantarové a červenohnědé. Tato technologie automaticky detekuje a separuje čtyři barvy, avšak rovněž dokáže vyčistit a extrahovat zbytky, jako jsou křišťálové, porcelánové nebo keramické materiály, které zabraňují opětovnému použití skla jako suroviny.

Zvýšení podílu recyklovaného skla ve výrobních procesech

Unikátní kvalita recyklovaného skla produkovaného společností High 5 umožňuje zákazníkům tohoto sklářského závodu výrazně zvýšit podíl recyklovaného skla v jejich výrobních procesech. To jim napomáhá šetřit přírodní nerostné suroviny a energii, jakož i omezovat emise skleníkových plynů. Recyklační skupina High 5, vybudovaná společností SUEZ a jejím partnerem SIBELCO GREEN SOLUTIONS, předním světovým dodavatelem nerostných surovin pro sklářský průmysl, dokáže vyprodukovat 250 000 tun recyklovaného skla ročně.

Pro více informací

Nové druhy recyklovaných plastů

Laboratoř Plast’lab®, jejíž činnost byla zahájena v roce 2014, je založena na partnerstvích s průmyslovými odvětvími, které spotřebovávají plasty, a kterým dodává vysoce kvalitní recyklované plasty odpovídající přesným specifikacím.
SUEZ laboratory-Plast’lab-recycled plastic

Prostřednictvím Plast'lab® chce společnost SUEZ spolupracovat s výrobci při nacházení řešení "šitých na míru" a dodávat recyklované plasty, které uspokojují jejich potřeby.


Produkce zákaznicky přizpůsobených recyklovaných plastů

Recyklované plasty vytvářejí pro výrobce ekonomickou výhodu, což jim umožňuje zlepšovat jejich energetickou účinnost a omezovat dopady na životní prostředí. Nicméně, druhotné suroviny musí splňovat přesné specifikace. Proto jsme vybudovali unikátní laboratoř Plast'lab®. Tato laboratoř analyzuje, charakterizuje a testuje recyklované plastové materiály s cílem vytvářet nové druhy kvalitních plastů. Cílem je uspokojit potřeby výrobců (odolnost proti nárazům, teplu atd.) a předvídat potřeby budoucnosti.

Velký ekonomický a environmentální problém

V posledních 50 letech se používání plastů dvojnásobně zvýšilo a některé spotřební výrobky obsahují více než 20 rozdílných druhů plastů. Použití recyklovaných plastů snižuje spotřebu energie o 80-90% ve srovnání s produkcí plastů z primární suroviny. Kroky ke zvýšení množství a zlepšení kvality recyklovaného plastu je pro nás hlavním cílem.

Pro více informací

Sledovat video